Kvinnojourer begravs i pappersarbete


YSTAD. Politiker fortsätter påminna om att kvinnojourer får mer pengar, kvinnojourerna vittnar om fler och fler nedläggningar. Susanna Udvardi på Freezon i Ystad berättar om en ohållbar situation.

– Nej, vi vill inte ha det här abonemanget, säger Susanna Udvardi i telefon.
Hon pratar i telefon med ett telefonbolag, för att få ihop den smala årsbudgeten. Freezonen i Ystad hjälper mellan 300-400 kvinnor varje år i samtal och stöd, och har  skyddat boende för kvinnor som behöver fly sina män.

I mitten av mars ska Freezonen ha en auktion där lokala artisters konstverk auktioneras ut. Det är ett av många sätt som organisationen jobbar extra med att dra in pengar på. Susanna Udvardi tycker det ska bli kul, men vill egentligen lägga tid på sitt uppdrag.
– Vi vill kunna jobba förebyggande med mäns våld mot kvinnor. Vi måste ut redan i tidig skolålder och tala om det här, men det finns inte tid. Vi har fullt upp med att ta hand om de kvinnor som kommer till oss, berättar Susanna Udvardi.

susanna_ud_insida
Det är inte bara Freezonen i Ystad som har det svårt. ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, vittnar om hur hårt de uteblivna statsbidragen slår mot jourerna.

Till skillnad från Freezonen i Ystad har de flesta kvinnojourer inte någon anställd. De drivs av volontärer som inte alltid har kunskapen om hur de ska ansöka om pengarna som regeringen lagt undan. Pappersbuntarna som ska fyllas i kan bli upp till 40 sidor. Och kvinnojourer som får avslag på sin ansökan får inte söka igen.
– För mycket tid går till att dra runt verksamheterna ekonomiskt, berättar Susanna Udvardi.

Under det senaste året har Freezonen haft probem med att hitta lokaler till sitt skyddade boende. I höstas fick de äntligen ett som är tillräckligt säkert och bra. De vill gärna ha fler lägenheter som kan bli skyddade boende, men framför allt vill de ha en säkrare ekonomisk framtidsplan.

Susanna Udvardi hoppas på att kunna komma ut och prata om mäns våld mot kvinnor och jobba förebyggande. Men framför allt hoppas hon på en stadig ekonomi.
– Med en mer stabil ekonomi kommer det löna sig för alla – om mindre män slår sina kvinnor kommer samhället tjäna massor. Tyvärr är ekvationen så simpel, säger Susanna Udvardi.

Text: Fanny Westling
Bild: Freezonen, Ystad
Film: Fanny Westling