Skurups nya parti hotat från riksnivå

Skurups-kommunhus

Bild: fotoarkiv.

SKURUP. Ett nytt parti är på gång att startas i Skurup av avhoppare och uteslutna från Sverigedemokraterna. Partiets riksdagsgrupp driver samtidigt ett förslag för att begränsa politiska vildar.

I tisdags i förra veckan höll oppositionspartierna i Skurup pressträff där både uteslutna Sverigedemokrater och ett flertal avhoppare från partiet gick ut med att de ska starta ett eget. De meddelade också att de kommer ge stöd till S, V och L som vill avsätta den nuvarande minoritetsstyrelsen bestående av M och SP (Skurupspartiet).

I Riksdagen den här veckan har ett förslag om politiska vildar, det vill säga politiker som lämnat sitt parti men valt att behålla sin plats i riksdagen, diskuterats. Förslaget handlar om att de politiska vildarna inte ska få lov att fortsätta ingå i riksdagsutskott efter att de har lämnat sitt parti. 

Anledningen är att majoritetsförhållandena blir snedvridna i utskotten och inte speglar kammaren. Förslaget förväntas att stödjas från samtliga åtta partier i riksdagen och kommer genomföras efter årsskiftet. 

Matheus Enholm är sverigedemokratisk riksdagsledamot och sitter i konstitutionsutskottet. Han vill att förslaget också ska sträcka sig till politiska vildar på kommunal nivå. Det skulle innebära att avhopparna från SD som väljer att stanna kvar i kommunfullmäktige inte skulle få sitta kvar i Skurups kommunala nämnder, styrelser och bolag. 

– Det här är en fråga vi har arbetat med länge. Oavsett om man är Sverigedemokratisk avhoppare så ska man inte få sitta kvar i nämnderna. Vi gör ingen skillnad på parti, säger Matheus Enholm. 

Än så länge finns det ingen information om vad avhopparnas parti ska heta eller vilken politik de vill driva.

 

Text: Hanna Nyberg