Miss orsakade störning på Rydsgårdsnätet

RYDSGÅRD. Under måndagen och tisdagen upplevde flera Rydsgårdsbor problem med internetanslutningen från Sydantenn. 

Enligt Magnus Hansson på Sydantenn berodde problemet på en miss i kommunikationen med det företag som arbetar med den planerade rivningen av Hallenbergskolan i Rydsgård. Som en del i rivningsarbetet bröts strömmen under tisdagen, något som även drabbade kabelnätet för bredband och TV hos Sydantenns kunder – något företaget ej kände till.

Uppkopplingen är i dagsläget återupprättad, men ett planerat avbrott kommer ske senare under hösten. När detta kommer ske är ännu inte fastställt.

 – Just nu arbetar vi tillsammans med Skurups Elverk med en upphandling kring var den nya nätverkscentralen ska förläggas, ett kortare avbrott på nätet kommer ske under flytten. Det är såklart tråkigt att det påverkat Rydsgårdborna, särskilt nu när flera jobbar hemifrån, säger Magnus Hansson till Skurupsposten.

Text: Ottie Marusarz