Dubbelt motstånd försvagar S

SKURUP. Upprörda känslor och avtrubbad politik. Den nye ordföranden i kommunstyrelsen blickar mot en tuff framtid.

Efter måndagens votering i kommunstyrelsen står socialdemokraten Pierre Esbjörnsson inför två oppositionsläger, både SD och allianspartierna.

I praktiken innebär det att han måste anpassa sin politiska framtoning därefter.

–    Vi måste ha en mer ödmjuk inställning, våra förslag kan inte vara lika spetsiga, säger Pierre Esbjörnsson.

Han hävdar att SD inofficiellt samarbetat med allianspartierna redan innan voteringen då SD kontinuerligt har stött alliansens förslag.

–    Den enda gången SD röstat till förmån för oss var när det gällde införskaffandet av fri simskola, alla andra gånger har de stött alliansen, säger Pierre Esbjörnsson.

Han menar att det politiska läget egentligen inte är något nytt, det chockerande enligt honom är att Moderaterna satte sin egen makt åt sidan till förmån för SD.

Moderaternas gruppledare Åsa Ekblad säger till Ystads Allehanda att det inte finns något valtekniskt samarbete.

–    Jag håller med om att det blir lite hipp som happ när man inte får lov att samarbeta. För att inte riskera att bli utan inflytande valde vi den här lösningen.

Hon säger att det  fortfarande finns möjlighet till förändring inom styrelsen då ett arbetsutskott om fem ledamöter bundet till kommunstyrelsen inrättats.

En ny diskussion kring oppositionsråd kan där komma att bli aktuell.

Text: Isabella Sundell
Foto: Daniel Kindstrand