Förskola spände fast barn

upptackarna_forskola

SKURUP. Ett fastspänt barn och en bänk där barnen får reflektera över vad de gjort. Den fristående förskolan ”Upptäckarna” har anmälts av två studenter.

På sin hemsida har Upptäckarna skrivit att de ”stimulerar barnen genom att ge dem möjligheter till att på bästa sätt upptäcka och utforska sin omvärld, och samtidigt skapa trygghet och självkänsla”.

En bild som inte stämmer, enligt två studenter som har gjort sin praktik på ”Upptäckarna”. Efter att de avslutat sin praktik anmälde de förskolan.

I anmälan beskriver studenterna hur ett barn grät och ville bli upplyft. Personalen spände då istället fast barnet i sin vagn vilket ledde till att barnet skrek ännu mer

Ulf Grip är ordförande i föräldrakooperativet i Slimminge. Han håller inte med om studenternas vittnesmål utan menar att personalen först hade lyft upp barnet.

– Men sen orkar personen inte hålla längre så han får sitta i vagn och äter lunch, säger han till Skånskan.

Studenterna hade också reagerat på vad personalen kallar för en ”tänkarbänk”. Syftet med bänken är att olydiga elever ska tänka igenom vad de har gjort.

”En vuxen försöker vägleda barnet och diskuterar i termer av rätt och fel och barnet får inte lämna bänken förrän hen säger förlåt till det andra barnet”, berättar studenterna i sin anmälan.

De anser att tänkarbänken kan liknas vid en skamvrå.

Ärendet togs vidare till kommunen som nu har gjort en tillsyn. De ansåg att förskolan hade skött sig och kommer inte att gå vidare med ärendet.

Fakta: Upptäckarna
Förskolan arbetar enligt pedagogiken i I Ur och Skur, där barnen ska få vara ute i naturen så mycket som möjligt. I läroplanen står att ”arbetslaget ska ta tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen”.
Undervisningen sker både ute och inne året runt. Pedagogiken används av flera förskolor i landet.

Text: Elina Pahnke

Foto: Karin Forser