Föreläsningen som chockade Skurup

Ord stod mot ord när föreläsaren Mary Juusela uttalade sig om en sextrend på Prästamosseskolan i en artikel i Ystads Allehanda. Elever och personal på skolan kände inte alls igen sig – och kommunen avbröt samarbetet med föreläsaren. Skurupsposten försöker reda vad som egentligen hände.

”Jag har aldrig känt mig förnedrad på min skola förrän du kom.” Så kommenterade Felicia Sjölinder på ett instagraminlägg som Mary Juusela lade upp inför en föreläsning Prästamossaskolan i Skurup, beställd av Skurups Sparbank. Felicia Sjölinder var inte ensam om att uttrycka kritik i kommentarsfältet – många elever ifrågasatte föreläsaren på sociala medier efter en artikel publicerad på Ystads Allehanda.

”Det är en trend här på skolan bland högstadieelever. Du ska inte bara ’ha haft sex’, du ’ska ha sex’. Det ska vara avancerat. Det handlar om analsex, gruppsex och sex med våldsinslag”. 

Så citeras Mary Juusela i den artikel som Ystads Allehanda publicerar den 25 januari, dagen efter hennes föreläsning på Prästamosseskolan. 

Mary Juusela vill inte ställa upp i en intervju med Skurupsposten, men i ett sms beskriver hon kortfattat sin research. Det framgår att hon inte pratat med elever själv – utan fått information från skolpersonal.

”Informationen om utmaningar kring sex och grupptryck bland vissa elevgrupper (ej hela skolan) har kommit från fyra skolpersonal på skolan”, skriver Mary Juusela.

Felicia Sjölinder, som går i nian på Prästamosseskolan, fick uppfattningen av att föreläsaren inte själv pratade med elever under sin förstudie – något som hon är kritisk mot. 

– Jag och mina klasskompisar började kolla runt på skolan för att se om det fanns någon som hon hade pratat med. Hon hade varken pratat med någon i min klass, eller i min parallellklass. Jag har inte heller hört att hon pratat med någon i de andra klasserna, säger Felicia Sjölinder.

Felicia Sjölinder säger att hon blev chockad av Mary Juuselas föreläsning.

– Vi kände oss förnedrade. Det fick oss att känna oss som horor.

2021 startade det samarbete mellan Mary Juusela och Prästamosseskolan, finansierat av Skurups Sparbank, som planerades pågå under tre år. På Mary Juuselas hemsida står det att hennes arbete på skolor har målet att ”öka den övergripande toleransen för olikheter och därmed öka den individuella psykiska hälsan för att stötta elever och skolpersonal att bli sina bästa jag.”

Kort efter Ystads Allehandas första artikel ges Prästamosseskolans rektor Cecilia Hansson chansen att kommentera händelsen. Hon uttrycker förtvivlan över hur skolan har beskrivits, och opponerar sig mot att det skulle finnas en sådan sextrend på skolan.

Den 7 februari väljer kommunen att avsluta samarbetet med Mary Juusela efter ungefär halva tiden av de tänkta tre åren.

– Vi har resonerat som så att förtroendet just nu är brutet, säger Lena Planken, chef för skol- och utbildningsförvaltningen till Ystads Allehanda. 

När Mary Juusela blir intervjuad i Medierna i P1 (11/2) hävdar hon att Ystads Allehandas första artikel är vinklad och felaktig. Hon har aldrig sagt att detta var en trend på skolan, eller att Prästamosseskolan skulle sticka ut, säger hon. 

”Publiceringen är minst sagt bristfällig och felaktig i vad som påstås ha sagts under intervjun eller fakta som ska ha lyfts. Jag fick inte läsa vare sig text eller citat och tidningen har skapat en historia av ett fragment lyft ur sin kontext, som dessutom lyfts inkorrekt”, skriver Mary Juusela i ett sms till Skurupsposten.

Till Skurupsposten skriver Mary Juusela också att hon ”fanns tillgänglig för att stämma av eventuella frågetecken kring vad som sagts och ta fram relevanta källor, men ingen hörde av sig.”. Medierna hör också av sig till Lars Mohlin, chefredaktör på Ystads Allehanda som menar att Mary Juuselas citat är korrekta. ”Jag har gått igenom reporterns anteckningar med reportern. Det är helt klart att de citat som finns i texten är korrekta”, säger han i inslaget.

I en intervju med Skurupsposten säger Prästamosseskolans rektor Cecilia Hansson att den föreläsning som hölls i skolans lokaler den 24 januari inte var kopplad till de insatser som gjorts i samarbetet mellan Mary Juusela och skolan. Målgruppen var inte skolan, och föreläsningen som var beställd av Skurups Sparbank syftade inte till att behandla skolan säger Cecilia Hansson.

– Innehållet i föreläsningen kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte var där, och eftersom skolan inte var samarbetspartner eller målgrupp. 

Trots att just denna föreläsning inte skulle behandla skola, som Cecilia Hansson säger, gjorde den det. De uttalanden om skolan som gjordes på föreläsningen, som Ystads Allehanda redogjorde för i sin artikel, resulterade i att kommunen avslutade sitt samarbete med föreläsaren.  

– Det jag kan säga är att den bild som skrevs fram i den första artikeln är en bild som vi som befinner oss i vardagen på skolan inte känner igen oss i. Det finns ingen trend på skolan, säger Cecilia Hansson. 

Vi har pratat med många olika parter inblandade i situationen på Prästamosseskolan, men det har visat sig svårt att reda ut vad som faktiskt har hänt. Efter att snart en månad har passerat sedan Mary Juuselas föreläsning på Prästamosseskolan är det ingen som vill ta ansvar, och ord står mot ord. Så lär det förbli. 

Text: Esther Arndtzén och Tom Wall 

Foto: Marcus Mathiesen