Utomstående ska fylla tomma platser på folkhögskolans internat

De nybyggda internathusen Ritz och Plaza på Skurups folkhögskola reser sig fräscha och moderna på folkhögskolans område. Ändå ligger 30 av husens 96 lägenheter tomma. Trots storsatsningen väljer skolans elever bort de nya lägenheterna. Nu väljer fastighetsägaren att hyra ut till externa hyresgäster. 

För att öka beläggningen på internaten ska fastighetsägaren Kunskapsporten nu hyra ut lägenheter till personer som inte går på Skurups folkhögskola. Till en början gäller det bara nio lägenheter, en enskild korridor i Plaza, även kallat hus Q. Tanken är att hyra ut till en snäv målgrupp, berättar Kunskapsportens fastighetschef Rasmus van der Crussen, för att få så skötsamma hyresgäster som möjligt.

– Vi riktar in oss på lite mer seniora hyresgäster, så vi får lite av en mix. Sen ställer vi också krav på inkomst, att man verkligen har ett arbete, säger Rasmus van der Crussen.

Privat bild

Rasmus van der Crussen. Privat bild

I annonsen som ligger ute står det att lägenheterna i första hand riktar sig mot personer över 50 år. Kunskapsporten håller i intervjuer med de som söker och en hyresgäst är idag färdig för inflytt. Hyran för en lägenhet på 24 kvadratmeter ligger på 4850 kr i månaden, exklusive el.

Det är Kunskapsporten som själva beslutar hur de tomma lägenheterna ska fyllas. Samtidigt hoppas Skurups folkhögskola på att kunna vara med och påverka besluten utifrån.

– Vi har egentligen ingen kontroll på vem som flyttar in. Inte mer än att vi kan skicka in våra önskemål och tyckande. Men besluten ligger helt utanför oss, säger Lena Gartmark, rektor på Skurups folkhögskola.

2021 stod Plaza och Ritz färdiga. De nya husen skulle utöka kapaciteten för hur många av skolans deltagare som kan bo på området, och ersatte även ett par äldre internat som skolan sålde. Då var Skurups folkhögskola fastighetsägare, men på grund av ekonomiska förutsättningar såldes alla skolans fastigheter till Kunskapsporten 2016, och skolan blev själva hyresgäster istället.

Alice Meyer går jazzmusiklinjen på Skurups folkhögskola och har precis flyttat ut ur Plaza, till ett av de andra internaten.

Alice Meyer går jazzlinjen på Skurups folkhögskola. – Jag saknar att bo kollektivt.

Alice Meyer går jazzlinjen på Skurups folkhögskola ”Jag saknar att bo kollektivt”

– Jag tycker det är bra utrustade lägenheter men det är ensamt och osocialt, säger hon om att bo i Plaza.

Personligen ser hon dock inget problem med att hyra ut till externa hyresgäster.

– Det skulle inte göra så stor skillnad, eftersom det ändå inte varit så mycket kontakt med andra i huset.

Såväl folkhögskolan och Kunskapsporten som skolans deltagare tycker det är tråkigt att lägenheter står tomma. Alla parter skulle gärna se att de fylldes med skolans egna deltagare. Varför de tror att lägenheterna står tomma skiljer sig däremot.

– Deltagarna tycker att hyran är för hög och att det saknas gemenskap och “folkiskänsla” på de nya internaten, säger Lena Gartmark.

Efter knivdådet på Skurups folkhögskola i höstas vidtog skolan och Kunskapsporten åtgärder för att det skulle bli svårare för utomstående att vistas på internatet. Till exempel tog de bort koden i entréerna, så att man behövde nyckel för att komma in i huset.

Beslutet att hyra ut till personer som inte går på skolan kommer därför ganska plötsligt. Rasmus van der Crussen menar är det något av en sista utväg för att rädda deras finansiella situation. Att sänka hyran är inget alternativ.

– Det finns inga fler steg i nuläget.

Det har varit utmanande, menar Lena Gartmark, för folkhögskolan att forma internaten så som de själva skulle vilja att de såg ut, med deltagarnas möten med varandra i fokus – i och med att Kunskapsporten till skillnad från folkhögskolan är ett affärsdrivande företag.

Rasmus van der Crussen tror istället att det är skolans verksamhet som är för liten.

– Vi har jämfört med andra studentlägenheter och hyresnivån är inte något problem i sammanhanget utan det är skolans verksamhet som inte matchar det som är byggt, säger Rasmus van der Crussen.

Att skolans verksamhet skulle vara för liten för att matcha de nybyggda lägenheterna håller Lena Gartmark inte med om. Skolans kurser är fulla och de skulle inte kunna ta in fler deltagare om de ville. Det är inte där skon klämmer. Hon tror att internaten inte är tillräckligt lockande för skolans deltagare.

– Det är bara knappt hälften av deltagarna som bor på skolan, säger Lena Gartmark.

Alice Meyer delar Lena Gartmarks syn på varför lägenheterna står tomma.

– Det är många som inte tycker det är mysigt och trevligt att bo där, att det är ensamt. Sen är det också väldigt dyrt, i och med att det är folkis.

Folkhögskolan hoppas på att hitta en lösning tillsammans med Kunskapsporten som skulle leda till att fler deltagare flyttar in i husen. Hur en sådan lösning skulle se ut är fortfarande oklart.

– Kunskapsporten vill ju hyra ut sina lägenheter. Så om vi hittar en lösning som skapar bättre förutsättningar för deltagarna för att kunna flytta hit så tror jag att de är intresserade av det, säger Lena Gartmark.

Samtidigt berättar Alice Meyer att vissa av deltagarna har tappat hoppet på Ritz och Plaza som nya komponenter i Skurups folkhögskolas gemenskap.

– Jag förstår inte hur det kunde bli så här, säger hon. En kompis sa till mig att hus Q och P kommer bli Skurups [folkhögskolas] död. Jag tror de skulle tjänat mycket på att bygga mer likt de andra boendena.

 

TEXT: Arvid Grange & Sofia Widerberg Fisher

BILD: Sofia Widerberg Fisher & Esther Arndtzén