Historiskt stort grävarbete i Skurup

SKURUP. Den stora vatten- och avloppssanering som inleds idag på Södergatan och Svaneholmsvägen är ett av de större ingreppen i Skurups historia. Arbetet som är planerat att ta ett år kommer ha en stor påverkan på trafiken och de boende i området.

Från järnvägen upp till bensinmackarna på Elisefred kommer 800 meter av gatan nu att grävas upp. Detta gör det till ett av de största ingreppen i Skurups historia enligt kommunen. Anledningen är att de gamla kombinerade avloppsledningarna från 40-talet är utdaterade. Där har dagvattnet, så som regn, och de boendes spillvatten från hushållen runnit i en och samma rörledning. Dom ska nu ska bytas ut till moderna duplikatsystem där spillvatten och dagvatten avleds i olika rörledningar.

– De gamla kombinerade systemen är bland de sista i kommunen och förhoppningsvis ska det nya systemet kunna hålla i 100 år framöver, säger Tobias Larsson, VA-driftledare på Skurups kommun.

De boende i området rekommenderas framöver att parkera sina bilar på anslutande gator under det pågående arbetet.

– Trafiken blir mest drabbad eftersom vi kommer stänga av gatorna i olika etapper, säger Tobias Larsson.

Inledningsvis gäller det Svaneholmsvägen och Rundelsgatan som kommer vara stängda för genomfartstrafik men får trafikeras med bil av boende. Arbetet kommer att ske stegvis och beräknas vara färdigställt i juli 2023.

 

Måns Håkansson