Skadegörelsen i Skurup har ökat dramatiskt – “främst inriktat sig på danskar”

Bild: Arkiv

Bild: Arkiv

Skadegörelsen i Skurups kommun har dubblerats sedan förra året. Det är framförallt en grupp som har blivit speciellt utsatta.

Man har främst inriktat sig på danskar och flera bilar har blivit träffade. 20 bilar har blivit anmälda, säger polis Mikael Svensson till Skurupsposten.

I sommar har skadegörelsen i Skurups kommun dubblerats sedan året innan, från 40 har det varit 89 skadegörelsebrott i år. Stenkastning på E65 är en stor del av det och det är främst bilar som är föremål för skadegörelsen i Skurup.

Polis Mikael Svensson, som har varit verksam i Skurups kommun sedan hösten 2019, klargör vilka brott som är störst sedan han började för två år sedan.

Polis, Mikael Svensson

Polis i Skurups kommun, Mikael Svensson.

–Trafikförseelser är fortsatt konstant. Man kör på andras bilar och repar dem på parkeringen, säger han till Skurupsposten.

Särskilt i sommar är det en viss grupp som har blivit mer utsatta än andra.

– Man har främst inriktat sig på danskar och flera har blivit träffade. 20 bilar har blivit anmälda.

     Sedan april 2020 har Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort en undersökning som sammanfattar brottsstatistiken i hela Sverige. Under det första halvåret 2021 anmäldes 184 000 stöld- och tillgreppsbrott i Sverige vilket är en minskning med 8 procent jämfört med sista halvåret 2020, enligt en officiell sammanfattande statistik från Brå. Analyserna visar att stöldbrott har minskat under hela pandemiperioden. Skurups kommun har gått åt motsatt håll i sin utveckling.

– Det har varit en stöldvåg i sommar, till exempel har det varit 23 anmälda inbrott i garage. Man har oftast stulit dyra verktyg och maskiner. Detta försvann när vi grep en misstänkt för ett annat inbrott. Under perioden när den här personen varit häktad så upphörde de här stöldbrotten, säger Mikael Svensson.

     Från 2012 till 2021 har skadegörelsebrott ökat i Sverige med fyra procentenheter, från 12 till 16 procent. Klotter är ett särskilt brott som har ökat i Skurup sedan han började jobba 2019, enligt Svensson själv.

– Skadegörelsen har blivit fler sedan jag började att jobba här. Klotter är inte anmält mycket, men jag ser på orten att det klottras mycket och ibland är det nytt klotter.

Trygghetssamordnaren i Skurups kommun Sebastian Meglic pekar på att tryggheten har ökat sedan 2018. På samma gång vet han inte hur de omfattande stölderna och skadegörelserna i somras har påverkat årets resultat.

– Snart är det nuvarande resultatet ett år gammalt och i november kommer årets räkning så vi vet inte om det just nu. Men de tre senaste åren har resultatet förbättrats. Vi hoppas det fortsätter även i år. Vi har gjort satsningar på trygghetsvärdar som går kvällar och nätter och en även en satsning på kamerabevakning i Rydsgård för att förbättra tryggheten, säger Meglic och fortsätter att kommentera de många stölder som gjorts under året:

– Vi har varit medvetna om det här, vi styr våra trygghetsvärdarna mot det området då. Vi gör väldigt mycket åt det hela tiden.

Text: Gustaf Rauer