Ingen oro över svart dricksvatten

SKURUP. Vattenläckan i tisdags var droppen för Britt Sonesson och Göran Bergdal – problemen med dricksvattnet måste få ett slut. De ansvariga har en helt annat bild.

Svart vatten mötte Abbekås-bon Britt Sonesson när hon vred på kranen på onsdagsmorgonen. Först efter att hon spolat utan avbrott hela dagen gick vattnet att dricka igen, en procedur som hon och grannarna går igenom någon gång i månaden.

Att spola ut så mycket vatten så ofta är inte bara en olägenhet, det är också dyrt.

Läs mer: Kolsvart dricksvatten i Abbekås

Orsaken den här gången var en trasig koppling i kommunens vattenledning. Ett mer eller mindre vanligt fel när det kommer till vattenförsörjningen.

– Det beror på vad du menar med vanligt och vanligt…det händer någon gång i månaden att en koppling går sönder, säger Göran Sivertsen, driftsledare på kommunteknik i Skurup.

Han jobbar dagligen med att syna och underhålla ett stort nätverk av ledningar. Förutom mängden kopplingar som kan gå sönder är åldern på ledningarna ett stort problem. Ett problem som inte kommer åtgärdas inom överskådlig framtid.

– Vi har 38 mil med vattenledningar och en hel del av det är 70 år gammalt. Ger du mig 80-90 miljoner så kan jag lägga nya ledningar, säger han.

Det är inga pengar du väntar dig den närmaste tiden?

– Nej, det kommer aldrig ske. Det vi gör är att sanera vissa områden som är mer akuta vissa år.

De boende vi har pratat med i Abbekås säger att de har något sorts problem med sitt vatten varje månad.

– Det håller jag inte heller med om. Om vi har tio läckor så kanske en av dem är i det området.

Miljöinspektör Ingela Engblom tycker inte heller att Abbekås och Mossby har särskilda problem med sitt dricksvatten.

– Tekniska problem är svåra att förutse och vattenkvaliteten under kontroll. Det görs regelbundna mätningar och de visar att kvaliteten på dricksvattnet är bra, säger hon.

Om felen på ledningarna blir vanligare är nästa steg att konsultera med de kollegor som har större teknisk kunskap för att avgöra om vattenkvaliteten är hotad. Än så länge finns inga sådana planer, eller något område som utmärker sig negativt.

– Men jag kanske inte får reda på alla läckor, säger Ingela Engblom.

Även Göran Sivertsen ser tisdagens läcka som en isolerad händelse. Området runt Abbekås kommer inte att få extra uppmärksamhet framöver. Överlag tycker han att de som får sitt vatten från Skurups kommun ska vara glada över kvaliteten.

– Det finns de kommuner som har ledningar som är över 100 år gamla. Jag skulle säga att vi har bättre ledningar än många andra, säger han.

Text: Jimmie Lars Larsson

Bild: Hasse Holmberg/TT & Google Maps