Insatsstyrka efterfrågad i Skurups kommun

SKURUP. I somras kom ett medborgarförslag om en insatsstyrka i Skurups kommun. I insatsstyrkan skulle det ingå en erfaren socialarbetare samt väktare, beväpnade med batonger.

Förslaget kom efter att en privatperson haft intrång i sin bostad. Han skriver att det tagit lång tid för polisen att komma och önskar att det fanns någon att kontakta i väntan på patrullen. Med en insatsstyrka menar personen att tryggheten skulle öka.

Den 21 juli presenterades Skivarpsbons efterfrågan i Ystads Allehanda, och den 5 oktober hamnade förslaget på bordet hos handläggaren Malin Ekblad, säkerhetschef i Skurups kommun.

– Eftersom väktare inte har några befogenheter så kan de inte ingripa i ett skarpt läge, säger Malin Ekblad.

Ett alternativ till att ha en insatsstyrka skulle kunna vara trygghetsvärdar, såsom Lomma och Svedala kommun har. Deras uppgift är att köra och röra sig i kommunen och se om det händer något, berättar Malin Ekblad.

Innan den 27 november ska säkerhetschefen ha yttrat sig om förslaget, och därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen som fattar sitt beslut.

Text: Martina Stanley
Foto: Arkiv