Skurups kommuns avgångsvederlag lägre än grannarnas

Kommunshuset i Skurup

SKURUP. Skurups kommun har betalat ut mindre i avgångsvederlag under de senaste tre åren än närliggande kommuner. Det visar Skurupspostens sammanställning av utbetalningar från fem kommuner.

Skurupsposten begärde ut siffror på avgångsvederlag och hur många personer som tagit del av utbetalningar från fem kommuner: Svedala, Skurup, Ystad, Tomelilla och Sjöbo.

Sammanställningen visar att Skurups kommun, som har 16 000 invånare och nästan 1 400 kommunalt anställda, de senaste tre åren har betalat ut knappt 1,8 miljoner kronor i avgångsvederlag.

Det är nästan 1,5 miljoner kronor mindre än Tomelilla, en kommun med 13 000 invånare och omkring 900 kommunalt anställda.

– En faktor är givetvis att man är väldigt noggrann vid rekrytering, och gör både analyser, test och bakgrundskontroller, säger Skurups kommundirektör Marcus Willman.

Marcus Willman, kommundirektör i Skurups kommun.

Marcus Willman, kommundirektör i Skurups kommun.

Avgångsvederlag är den lön som en arbetstagare mottar enligt överenskommelse med arbetsgivaren efter uppsägning eller avslutande av anställning i förtid. En SVT-granskning från 2020 visade att det hade betalats ut 826 miljoner kronor i avgångsvederlag till Sveriges regioner och kommuner under ett och ett halvt år.

Orsakerna till avgångsvederlag är ofta någon form av långtgående konflikt på arbetsplatsen som inte kunnat lösas. Avgångsvederlag kan också betalas ut till följd av arbetsbrist, det vill säga att det saknas arbetsuppgifter eller att kommunen inte har pengar till verksamheten och lönerna.

Det finns ingen laglig rätt till avgångsvederlag i Sverige. Däremot är så kallade omställningsavtal mer vanliga, vilket innebär att den anställde får ett visst antal månadslöner, alternativt stöd att ställa om eller hitta ett nytt arbete.

Skurups kommundirektör Marcus Willman bemöter statistiken med positiv överraskning, men säger att det inte har funnits en uttalad strategi om att hålla nere kostnaderna för avgångsvederlag.

– Jag skulle snarare vilja säga att det handlar om att vara en god och attraktiv arbetsgivare.

Påverkar det kommuninvånarnas förtroende att ni har betalat ut så lite i avgångsvederlag tror du?

– Jag hoppas i alla fall att de tycker att det är positivt att vi är grundliga vid rekrytering och jobbar med individuella utvecklingsplaner med alla våra anställda, för att därigenom också lyckas bättre med vårt uppdrag och öka servicen. Vi är ju till för kommuninvånarna.

*Trelleborgs kommun har inte svarat på Skurupspostens förfrågan om att lämna ut statistik på avgångsvederlag.

Text: Amandus Gustafsson & Pontus Svensson

 

FAKTA. Så mycket har Skurups och närliggande kommuner betalat ut i avgångsvederlag under de senaste tre åren:

Skurup (16 419 invånare, 1375 anställda)

2020: 1 552 100 kr
2021: 122 000 kr
2022: 105 400 kr

(16 personer)

Svedala (23 222 invånare, 1275 anställda)

2020: 878 200 kr                7 personer

2021: 1 016 100 kr             6 personer

2022: 190 213 kr                2 personer

Sjöbo (19 497 invånare, 1675 anställda)

2020: 814 542 kr                 3 personer

2021: 1 269 372 kr             3 personer

2022: 550 393 kr                5 personer

Tomelilla (13 712 invånare, 925 anställda)

2020: 755 282 kr                5 personer

2021: 1 672 120 kr             7 personer

2022: 599 288 kr                4 personer

Ystad (31 560 invånare, 2 825 anställda) 

2020: 1 633 968 kr         7 personer

2021: 3 476 681 kr          11 personer

2022: 2 386 862 kr         15 personer

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)