Internatgäster töjer på folkhögskolans coronaregler

Bildtext

Tidigare blandade man deltagare från olika linjer på internaten men nu försöker man i mån av möjlighet hålla de olika linjerna separerade.

SKURUP. Hur väl hyresgästerna på Skurups folkhögskolas internat följer skolans coronaregler råder det delade meningar om. När det är fest glöms reglerna bort menar en hyresgäst.

Vid Skurups folkhögskola har man infört regler för att hindra smittspridning på internatet.

Till föreskrifterna som hyresgästerna i skolans nio internatbyggnader förväntas följa hör bland annat att hålla avstånd, sköta hygienen, stanna hemma och meddela skolan vid sjukdom och att undvika besök vid de andra internatbyggnaderna än den egna.

Åsa Mackarp, internatansvarig på skolan, säger att hon hoppas att deltagarna respekterar reglerna.

Den som vill träffa deltagare från andra internat får göra det i allmänna utrymmen, eller allra helst utomhus, säger hon och framhäver att reglerna finns till för att trygga hyresgästernas och personalens säkerhet.

Bland hyresgästerna finns det vissa som säger att reglerna efterföljs väl och andra som menar att de ignoreras.

En deltagare som bor på ett av internaten som önskar förbli anonym menar att reglerna följs dåligt. Det är speciellt med att hålla avstånd och att undvika besök på andra internatbyggnader som det slarvas med uppger källan.

– Det är fester där på helgerna och då tar folk sig dit de vill vara oavsett om det är på det egna internatet eller inte, säger hen.

Rasmus Paulson säger att det är väldigt sällan han ser deltagare från andra internat än det egna röra sig i korridorerna.

Rasmus Paulson säger att det är väldigt sällan han ser deltagare från andra internat än det egna röra sig i korridorerna.

Men alla deltagare delar inte den här uppfattningen. Rasmus Paulson som går allmänna linjen är positivt överraskad över hur omsorgsfullt hyresgästerna sköter sig.

– Jag upplever att de följs noggrant, jag är imponerad av mina vänner.

Även Ajamo Maru som går på folkmusiklinjen tycker att reglerna följs rätt väl i majoriteten av fallen.

– Jag upplever att vi har en bra allmän inställning, vi försöker att inte vara helt hänsynslösa.

Men han medger även att deltagarna kan töja på gränserna då det upplevs som onödigt krångligt att följa dem till hundra procent.

– I början var vi väldigt strikta men det har blivit slappare med tiden, säger Ajamo Maru om regeln om att inte besöka andra internat än det egna.

Ajamo Maru som läser folkmusik upplever att coronarestriktionerna är en större utmaning i undervisningen än på internatet.

Ajamo Maru som läser på folkmusiklinjen upplever att coronarestriktionerna är en större utmaning i undervisningen än på internatet.

Enligt Åsa Mackarp, internatansvarig vid skolan, övervakar skolan inte att reglerna följs men säger att det blir konsekvenser om regelbrott skulle uppdagas.

Vilka typer av konsekvenser handlar det om?

– Det får du ta med ledningen, det kan jag inte svara på. Blir säkert en tillsägelse först kan jag tänka mig.

Text: Patricia Torvalds
Foto: Patricia Torvalds