SFI undersöker flytt till Skurups Folkhögskola

AS

SKURUP. Skurup Folkhögskola har fått behörighet till betygssättning och SFI-utbildning. 

Annsofi Bergström, administrativ chef på Skurups Folkhögskola, bekräftar att Skolverket beviljat deras ansökan om att driva SFI-utbildning och sätta betyg.

– Vi har fått behörighet, säger Bergström till Skurupsposten.

Enligt källor till Skurupsposten finns det planer på att flytta hela eller delar av SFI-utbildningen på Nils Holgerssongymnasiet till Skurups Folkhögskola.

Ansökan om behörighet spär på indicierna om att något är i görningen, men är ingen garant för att Skurups Folkhögskola planerar börja erbjuda SFI-utbildning.

På kommunen är man ovetande om att det skulle finnas planer på att flytta SFI. Mats Lundqvist, biträdande förvaltningschef, säger så här när han får ta del av uppgifterna:

– Det är inget jag känner till.

Helt ologiskt skulle det dock inte vara, enligt Lundqvist.

Den tilltagande flyktingströmmen har gjort att elevantalet på SFI-utbildningen skjutit i höjden. På förhållandevis kort tid har antalet elever ökat från 45 personer till cirka 100, berättar Lundqvist. Eventuell platsbrist skulle kunna vara skäl att överväga andra alternativ, siar Lundqvist utan att känna till om och i så fall vad som planeras.

– Utbildningen är dubbelt så stor nu i och med flyktingströmmen, säger han.

Han hänvisar till rektor på Nils Holgerssongymnasiet, Håkan Liljeqvist, som även är chef för vuxenutbildningen i Skurup.

Håkan Liljeqvist dementerar inte att en flytt planeras, men går inte in på detaljer. Skurupsposten har sökt rektor på Skurupsfolkhögskola, Arvid Gisby, utan resultat.

Lyssna på telefonintervju med biträdande förvaltningschef, Mats Lundqvist, här.

Text och ljud: Marcus Eklund/K.A Lindergård
Bild: K.A Lindergård/Skurups Kommun