Folkis – ett ljus i höstmörkret

SKURUP. Mötesplatsen arrangerad av Skurups folkhögskola är uppskattat av besökarna, men Hali Tiimo Bati från Etiopien önskar att verksamheten fokuserade mer på kunskap, som till exempel i hur den svenska statsapparaten fungerar.
— När du kommer hit till Sverige förstår du inte hur systemen fungerar, du vet inte vem som bestämmer eller vem du ska prata med om beslut, säger Hali Tiimo Bati deltagare.

Stämningen i det lilla huset, som i folkskolemun kallas Chill-outen, är varm och god. Det poppas popcorn för fulla muggar och upptinade frysta bullar trängs med kaffe och juice på bordet. Hit kan nysvenskarna i Skurups kommun komma på tisdagskvällarna för att umgås, byta erfarenheter och tips samt få hjälp att läsa myndighetsbrev. Alla är välkomna, unga som gamla. Verksamheten får förlita sig på volontärer eftersom ekonomiska bidrag saknas.

FOLKIS

Aydan Mshi, 11 år brukar följa med sin pappa hit och tycker det bästa med Folkis är att träffa kompisarna.

Tidigare var det Skurups kommun som hade verksamheten i en lokal i närheten av Coop. Mötis som det då hette, lades ner tidigare i år när kommunen behövde spara pengar. Det väckte stor besvikelse bland deltagarna. Gunnel Ottersten, lärare på Skurups Folkhögskola och som varit aktiv volontär på Mötis, tog upp frågan på sin arbetsplats.
– Vi diskuterade lite på skolan och sa ‘men det här är ju en utmärkt verksamhet för oss, då låter vi hela verksamheten flytta upp till skolan’. Så blev det Folkis, säger Gunnel Ottersten.

Hon tycker det är en viktigt verksamhet där människor får tillfälle att träffas för att kunna utveckla någonting gemensamt. Och menar att integration uppstår i mötet.

– Jag önskar att fler som kommer hit till Folkis är födda i Sverige, då hade det funnits fler att integreras med. De flesta av de som kommer hit önskar sig någon att prata svenska med, säger Gunnel Ottersten.

Folkis

Abdulkarim Al Ahmed och Yosef Mshi från Syrien pratar symaskiner med Gunnel Ottersten.

Även Hali Tiimo Bati tycker det är viktigt med verksamheter som Folkis, speciellt när det gäller att läsa brev från de svenska myndigheterna. För några månader sedan blev familjen av med vatten och el i sin bostad när kommunen dragit in deras bistånd.

– Folkis hjälpte mig att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, efter det fick vi vårt vatten och elen tillbaka. Det hade jag aldrig kunnat göra själv, det är mycket svårt att förstå vem ska jag prata med, vem som tar besluten, säger Hali Tiimo Bati.

Han tycker om att komma hit och dela erfarenheter med andra. De kan utbyta idéer och nätverka tillsammans men samtidigt önskar han att det fanns mer utbildning och information i hur svenska systemet fungerar.

– I förra lokalen uppe vid Coop fanns det sådana utbildningar, det kom också föreläsare dit. Kommunen behöver stödja verksamheter som Folkis. Om man förstår hur saker fungerar får man ett bättre självförtroende och slipper oroa sig, säger Hali Tiimo Bati.

Folkis

Hali Tiimo Bati från Etiopien, hoppas på att få hjälp med att läsa igenom ett brev han nyss mottagit.

Gunnel Ottersten ser inte det som ett problem att verksamheten saknar ekonomiskt stöd. Men önskar samtidigt att hon hade kunnat betala ut lön till de som är där och hjälper deltagarna.

– Jag önskar att jag kunnat ge Lejla, som kommer hit och kokar kaffe varje tisdag, en slant. Hon kommer frivillig för att hjälpa till, säger Gunnel Ottersten.

Oppositionsrådet Lars Nyström (SD) på kommunfullmäktige menar att de måste hushålla med kommunens resurser.

– Det finns många angelägna områden, det finns ju stora brister inom andra verksamheter. Vi måste satsa mer resurser på skolan och även på våra äldre, säger Lars Nyström.

Vad kommunen har sparat på att lägga ner Mötis har de svårt att säga.

Men ni tänker inte att ni kan se det som en investering att utbilda nyanlända?

– Det gör vi ju, vi satsar en hel del på SFI (Svenska för invandrare) verksamheten i kommunen, säger Lars Nyström.

Text och foto: Maria Petersson

De som kommer till Folkis på tisdagskvällarna får skriva sitt namn i boken. Som mest har det varit 80 personer på plats.

De som kommer till Folkis på tisdagskvällarna får skriva sitt namn i boken. Som mest har det varit 80 personer på plats.