Skivarpsborna vill uppdatera lekplatserna

SKIVARP. Cirka 40 lekplatser finns i Skurups kommun, men de skiljer sig åt i både stolek och stil. En skivarpsbo tycker att Skivarp har hamnat på efterkälken jämfört med de lekplatser som byggts i Skurup. Denne har skickat in ett medborgarförslag till Skurups kommun.

Skurupsposten har pratat med boende på orten för att få deras tankar.

En av tre lekplatser i Skivarp

En av tre lekplatser i Skivarp. Foto: Erik Adell

Lyssna på radioinslaget här nedan.

Reporter: Erik Adell