Nu ska yngre åldersgrupper nås när fältverksamheten utökas

SKURUP. I år utökas fältverksamheten när en ”fältare” blir två. Jonna Östensson som arbetat med det förebyggande arbetet sedan 2016 får sällskap av Nicklas Karlsson.

– Jag hoppas kunna bygga så mycket relationer det bara går med ungdomar och föräldrar. De flesta ska veta att fältverksamheten finns och att man kan höra av sig till oss om man är orolig för sitt barn eller någon i sin närhet, säger Nicklas Karlsson som arbetat som fältsekreterare i sju år i Höörs kommun.

Jonna Östensson har till stor del arbetat som ensam fältsekreterare vilket inneburit att arbetet främst fokuserats på högstadie- och gymnasieelever. När kommunen nu utökar verksamheten kommer det finnas resurser för att det förebyggande arbetet redan kan påbörjas från mellanstadieklasser.

– Min förhoppning är att kunna starta relationer tidigt, när jag arbetat ensam har det varit väldigt mycket fokus på högstadiet. Det blir den målgruppen som hunnits med, säger hon.

Beslutet att utöka fältverksamheten kom efter att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Skurupspartiet lade en budget som inkluderade en till fältsekreterare. Enligt Ulrika Persson, tillförordnad chef på individ- och familjeomsorgen var det ett nödvändigt beslut.

– Från och med i år kan vi prioritera barn i lägre åldrar. Det är även svårt att jobba ensam på kvällar och helger, så ett behov av en till fältsekreterare fanns absolut, säger hon.

Fältsekreterarnas arbete handlar just om att genom dialog skapa relationer med barn och unga samt föräldrar för att tidigt fånga upp om de är i behov av stöd.

– Jag vet att det är en stor fördel om man kommer in tidigare. Det är många ungdomar som kanske har det jobbigt under högstadiet och har man redan byggt en relation innan högstadiet så har man vunnit mycket på det, säger Nicklas Karlsson.

Under vårterminen kommer Jonna och Nicklas bland annat befinna sig på Nils Holgerssonsgymnasiet där de kommer att samtala med eleverna och arbeta med temaveckor som handlar om kommunikation, samtycke och våld.

 Vem kan vända sig till fältsekreterarna?

Skolpersonal, föräldrar, barn och unga kan vända dig till fältsekreterarna och samtala om frågor som exempelvis berör psykisk hälsa, familjeproblematik eller missbruk för att få vägledning och stöd.

Fältsekreterarna är anställda av socialtjänsten och arbetar med att fånga upp problematik bland barn och unga. De samarbetar med polisen, socialtjänsten, skolan och trygghetsvärdarna.

Text: Maen Hermez

Foto: Skurups kommun