Signalfel leder till förseningar i tågtrafiken

På grund av ett signalfel kunde inga tåg passera Teckomatorp, något som Skånska Dagbladet var först att rapportera om. Detta gör att tåg till och från Skurup kan bli försenade.

Klockan 10:39 meddelade Skånetrafiken på sin webbplats att tågtrafiken är igång igen men att förseningar och delinställda tåg är att vänta.

Text: Mattias Nilsson