Skånetrafikens hemsida bristfällig – uppfyller inte myndighetens krav

Skånetrafikens hemsida håller enligt Myndigheten för digital förvaltning inte måttet. Bland annat rör det sig om att den inte är tillräckligt tillgänglig via tangentbord, och därmed obrukbar för de utan synförmåga. Myndigheten ansvarar över att kontrollera funktionen av vissa offentliga aktörers webbplatser och applikationer. Uppfyller webbplatserna inte kraven bryter de mot lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna måste rättas till innan februari 2024, meddelar P4 Malmöhus. En rapport med felen hittar man på Skånetrafikens hemsida här.

Text: Ruben Calvo