Skurup prisas för drog- och alkoholförebyggande arbete

SKURUP. Skurups kommun har aktivt jobbat med drog- och alkoholförebyggande arbete. Nu har personalen på individ- och omsorgsenheten i Skurup prisats av organisationen IQ för sina insatser.

Organisationen IQ som är ett nätverk av olika aktörer verkar för sundare alkoholvanor. Diplomet mottogs av kommunens medlings- och drogförebyggande samordnare Owe Rindstrand. Filippa Bringsén IQ:s representant var där för att dela ut diplomet. Detta firades med tårta.

Det drog- och alkoholförebyggande arbetet utförs i form av ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fältare och fritidsgården.

Owe Rindstrand förklarar att risktillfället var hög i kommunen en tid och man behövde göra något åt saken.

– Det fanns mycket alkohol på skolavslutningar förut. Vi bestämde oss för att försöka göra någonting åt det. Då tänkte vi att vi ordnar en drogfri aktivitet på skolan och har en ständig kommunikation med föräldrar och ungdomar, säger Owe Rindstrand.

Kommunen har jobbat långsiktigt med arbetet. Redan för 10 år sedan började planeringen med det förebyggande arbetet. De skriver brev till föräldrarna och marknadsför deras arbete på olika sätt och synliggör sig själva i media.

Med hjälp av fältare, fritidsgårdspersonal och kuratorer som är aktiva på gården har de kunnat synas och finnas till överallt för att förebygga drog- och alkoholanvändandet bland ungdomarna.

– Vi åker runt i byn i bilar och syns överallt och finns på alla platser. Vi ser inte en enda ungdom gå runt med öl, men vi ser ungdomar och vi pratar med dem, säger Owe Rindstrand.

De ser drog- och alkoholförebyggande arbetet som ett långsiktigt sådant.

– Drickandet har med trender hos unga att göra och det gäller att fortsätta arbeta och hålla fast där. Det är en trygghet för unga att veta att vi vuxna är ute och finns där.

På hur de ska fortsätta sitt arbete så säger Owe Rindstrand att de inte har en tanke på att avbryta det.

– Vi fortsätter! Och fortsätter informera om att man under 18 år inte ska dricka alkohol och ser till att föräldrarna håller på 18 årsgränsen.

Text: Kazhal Mohammadi