Utbildning ska stärka föräldraskap

Föräldrautbildningen riktar sig till alla föräldrar i Skurup som har barn i åldrarna 7-12. Det finns även en utbildning för föräldrar med tonåringar

Föräldrautbildningen riktar sig till alla föräldrar i Skurups kommun som har barn i åldrarna 7–12. Det finns även en utbildning för föräldrar med tonåringar.

SKURUP. Nu har Skurup kommuns två föräldrautbildningar startats upp för hösten. Socionomerna Annika Berggren och Carolina Erlandsson håller i kurser för föräldrar med barn i åldrarna 7–12. 

Annika Berggren berättar att föräldrautbildningen är till för alla som vill prata och dela med sig om vad det innebär att vara föräldrar. Kommunen har satsat på ett förebyggande arbete som ska ge föräldrar likartade tankar kring barn och deras behov.

I flera andra kommuner har man använt sig av föräldrautbildningarna Cope och Komet. De har på flera håll kritiserats för att lära ut strategier där barnet inte ska uppmärksammas när det blir argt. Men Skurups utbildning skiljer sig från dessa.

Det finns inte några färdiga manualer utan det här är ett förhållningssätt som bygger på det relationistiska, säger Carolina Erlandsson.  

Förhoppningen med utbildningen är tryggare föräldraskap. Men Annika Berggren och Carolina Erlandsson ser också ett värde i att nå ut till föräldrar som de annars inte träffar genom sitt arbete.

–  Förhoppningsvis kommer föräldrarna reflektera över sitt eget föräldraskap och kanske förändra en del tankesätt, säger Annika Berggren.

Under fem träffar kommer det diskuteras teman som gränser, föräldraledarskap och ”jag som förälder”. Sammanlagt finns tio platser fördelat på två kurser som är öppna för alla föräldrar i kommunen.

Utbildningarna startade hösten 2019 men under våren kunde endast utbildningen för tonårsföräldrar genomföras på grund av pandemin.

Har det funnits ett särskilt behov av detta i Skurups kommun? 

Det tänker jag inte. Det finns alltid ett intresse i att träffa andra föräldrar och att dela med sig av kunskaper, och att diskutera det glädjefyllda men också utmanande föräldraskapet, säger Annika Berggren.

Text: Lovisa Henriksson
Bild: Skurupspostens arkiv

Faktaruta: Cope och Komet är två föräldrautbildningar som båda har använts i flera olika kommuner. Utbildningarna har mottagit en del kritik men har även varit till hjälp för många föräldrar. Kritiken som riktats mot Cope och Komet har handlat om deras strategier Time-out och belöningssystem. Time-out handlar om att lämna barnet ensam när det skriker och är ilsket. Tanken är att barnet då ska lugna ner sig själv. Många kritiska röster har liknat metoden vid att sätta barnet i en skamvrå. 
Källor: 
https://www.dn.se/insidan/hard-kritik-mot-foraldrakurser
https://sverigesradio.se/artikel/4717961