Delade meningar om folkhögskolans klimatmarsch

Foto: Pixabay/Arkivbild/Pressbild/Montage

Foto: Pixabay/Arkivbild/Pressbild/Montage

SKURUP.Skurups folkhögskolas beslut om att arrangera en klimatmarsch har väckt känslor bland politikerna. Toppolitiker anser att beslutet om arrangemanget är politiskt och ifrågasätter oberoendet hos skolans välkända journalistutbildning

På fredag anordnar Skurups folkhögskola en klimatmarsch, något som både får ris och ros från kommunpolitiker. Johan Bolinder (M), nuvarande ordförande i kommunstyrelsen, menar att Skurups folkhögskola tar politisk ställning i och med arrangerandet av marschen.

–  Det är hela anledningen till att man gör det också enligt det uttalande som finns i Lokaltidningen, nämligen att man ska påverka politiken. Så det är klart att det finns en politisk dimension i det utspelet, säger han.

Skurups folkhögskolas rektor, Arvid Gisby, berättar att det funnits ett intresse från deltagarna på skolan att anordna en klimatmarsch och att det inte är en politisk fråga, utan en fråga om överlevnad.

– Det är inte en politisk fråga, det är en överlevnadsfråga och ett engagemang från våra deltagare att vilja markera så som alla andra elever och andra kring Greta Thunbergs aktiviteter, säger rektorn.

Magnus Alm (S), tidigare ordförande i kommunstyrelsen, menar att klimatmarschen är en form av kunskapsförmedling och att det är hanteringen av kunskapen som är det politiska.

– Det är en form av kunskapsförmedling, en kunskapslyftning och att göra folk medvetna. Sen får folk själv med den kunskapen och informationen bilda sig en uppfattning hur de tycker det ska hanteras. Det är hanteringen kring det som är det politiska ställningstagandet, tänker jag.

Klimatmarschen infördes efter inspiration av Greta Thunbergs engagemang i ”Fridays for future”.

– Det är absolut ingenting jag står bakom att man skulle uppmuntra skolungdomar att inte vara i skolan under skoltid. Det är i allra högsta grad politiska ställningstagande som jag ser det, säger Johan Bolinder.

Magnus Alm håller inte med Johan Bolinder. Han tycker att alla initiativ där man försöker att kunskapsberika och sätta stora frågor i fokus är positiva då det öppnar upp för en diskussion.

Skurups folkhögskola erbjuder sex utbildningar och en av dessa är journalistlinjen, något som Johan Bolinder (M), ordförande i kommunstyrelsen, menar är besvärande i samband med att skolan anordnar klimatmarsch.

– Jag tycker där finns en överhängande intressekonflikt när man bedriver eller syftar till att bedriva en oberoende journalistutbildning och sen gör man tydliga politiska ställningstaganden, säger Johan Bolinder.

Ulf Svenning, linjeledare på journalistlinjen, tycker att kritiken är obefogad.

– För mig föreligger det ingen konflikt. Hur deltagare påverkas som individer av vad som händer i deras omgivning kan jag inte styra, men här utbildar vi oberoende och granskande journalister.

Linjeledaren har också fått till sig den kritik som kommer från politikerhåll och vill gärna bemöta det.

– Min tanke är att bjuda in de politiker som har en annan syn på det för att visa hur vi jobbar här och få ett möte med deltagare och ett möte med mig för att undanröja de eventuella tvivel som finns, säger Ulf Svenning.

Text: Daniel Ekberg och Mattias Nilsson