Skurupsbornas klimatavtryck lägre än genomsnittet

Juice och ost, två livsmedel skurupsborna helst inte ger upp för klimatet. Bilden är ett montage.

SKURUP. Skurupsborna släpper ut mindre koldioxid än genomsnittssvensken, det visar visar nyligen släppt klimatgrafik från Dagens Nyheter. Men de behöver ändå drastiskt minska sina utsläpp för att nå parisavtalets klimatmål.

Dagens nyheters grafik visar svenskarnas klimatpåverkan kommun för kommun och hur olika län påverkas av klimatförändringar. För Skurups del innebär klimatkrisen till exempel att kustorter som Abbekås hotas av stigande havsnivåer. I stora delar av Skånes län blir det heller inte längre meteorologisk vinter.

Lyssna på vad några invånare i Skurup gör för att minska sin klimatpåverkan. Och vad de tycker skulle vara svårast att ge upp för klimatets skull.

Text och Inslag: Tove Stenström och Hanna Lithner, Bildmontage: Tove Stenström, Bilder från Pexel.