Alkoholdebuten kryper ner i åldrarna

 

dav

Ett större antal ungdomar har påträffats berusade i Skurup i år. Foto: Erik Adell

SKURUP. På ett år har alkohol- och droganvändandet bland högstadieeleverna i Skurup gått upp med elva respektive fem procentenheter, enligt en mätning som Malmö Universitet gjort.

Sedan 2016 undersöker Malmö Universitet ungas alkohol- och drogvanor i bland annat Skurups kommun. Efter att de senaste tre åren legat under eller på samma nivå som rikssnittet, visade mätningen i år att ungdomarnas drog- och alkoholvanor ökat drastiskt.

2018 uppgav 36 procent av de tillfrågade ungdomarna i Skurup att de någon gång druckit alkohol. Ett år senare svarade 47 procent ja på samma fråga. Den andel unga som 2018 uppgav att de någon gång testat narkotika var tre procent, och i årets mätning hade den siffran stigit till åtta procent.

Mätningarna har gjorts de senaste fyra åren och är en del av ett forskningsprojekt som Malmö Universitet deltar i. Projektet går under namnet Öckerömetoden, då det startades 2004 i Öckerö kommun i Göteborg, av drogförebyggaren Håkan Fransson.

Han har tidigare uttalat sig i Accent magasin, Sveriges största tidning om droger och nykterhet, att det är föräldrarna som är nyckeln till att förhindra att ungdomar dricker eller använder andra droger, och att även föräldrarna har minskat sina alkoholvanor i mätningarna.

Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö Universitet och en av de två ansvariga för forskningsprojektet, säger att resultaten från Skurup är ovanliga.

– Att 40 procent av ungdomarna i sjuan har druckit alkohol är exceptionellt, det brukar vara så i andra terminen i nian, säger Björn Johnson.

Hur tillförlitlig är statistiken?

– Den här typen av undersökningar har sina metodiska problem. Men de går till på samma sätt varje år, och det man vet är att när ungdomarna tror på att de är anonyma i såna här undersökningar, så svarar de tillförlitligt.

Det fyra år långa forskningsprojektet är nu slut och ska sammanfattas, resultatet kommer att publiceras i januari nästa år.

Text: Annie Hansson

Det här är Öckerömetoden

Målet är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar, genom att öka föräldrars och andra vuxnas attityder och förhållningssätt till ungas alkoholkonsumtion.

Är en helhetslösning med lokala drogförebyggare i fokus

Årlig uppföljning genom drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet.

Fokus för metoden är alkohol, men med målet att indirekt påverka även annan drogkonsumtion.

Källa: Öckerö kommun