ungdomar

Han lyfte kommunikationen i kommunen

2019-10-24

Roland Sjöholms engagemang för Skurup sträcker sig långt. Allt från att han engagerar sig för ungdomar till att han startar facebookgrupper för att föra samman Skurupsborna. [...]

Alkoholdebuten kryper ner i åldrarna

2019-10-16

På ett år har alkohol- och droganvändandet bland högstadieeleverna i Skurup gått upp med elva respektive fem procent, enligt en mätning som Malmö Universitet gjort. [...]