Här är bryggan mellan intresse och framtid

BARN DATOR
SKURUP. Intresset är stort inför vårens kommande projekt CoderDojo. Varannan vecka kommer barn och ungdomar mellan åldrarna 7-17 att träffas på Mackleanskolan för att utbyta kunskap och lära nytt om datateknik.

Annelie Médoc jobbar som IKT-pedagog i Skurups kommun. För ungefär ett år sedan plockade hon upp ett medborgarförslag som fick henne att tänka på det internationella data- och teknikprojektet CoderDojo. Hon bestämde sig för att kontakta upphovsmakaren till medborgarförslaget, Jonas Lindemann, för att tillsammans påbörja projektet i Skurup.

Initiativet vänder sig till den som är intresserad av programmering och som vill komma ut och träffa likasinnade. I och med CoderDojo kommer ett 20-tal barn och ungdomar att vid varje mötestillfälle ges möjligheten att lära av varandra.

– Jag kan själv ingenting om programmering, men jag insåg att det här är framtiden. Eftersom de flesta idag är brukare av internet men inte vet hur det funkar med kodning kommer behovet av kunniga bli stort, säger Annelie Médoc.

Jonas Lindemann reagerade på att det gjordes stora satsningar på en fotbollsakademi i Skurup, medan det inte fanns någon motsvarande satsning på barn och ungdomar som hellre sysslar med teknik och datorer.

Förhoppningen är därför att CoderDojo ska bli ett första steg mot en teknikakademi för Skurups unga dataintresserade.

– Vi vill hitta bryggan mellan spelandet och att kunna göra spelet själv; mellan teknikintresset och något som kan användas i framtiden, nyhetäger Jonas Lindemann.

Ett flertal föräldrar har redan hört av sig till Annelie Médoc för att anmäla sina barn till träffarna.

– Det finns ett sug bland Skurups elever att fördjupa sig i kodning, berättar hon.

Inför uppstartsmötet imorgon, onsdag, kommer sex stycken frivilliga mentorer, tillsammans med Annelie Médoc och Jonas Lindemann, att träffas för att prata om upplägg och påbörja förberedelser. IKT-pedagogen har redan idéer på hur projektet skulle kunna utvecklas.

– Jag vill gärna nischa vissa mötestillfällen. Till exempel skulle några träffar kunna vara för bara tjejer, eller för en yngre eller äldre åldersgrupp. Men vi får komma igång först och se hur intresset ser ut, säger Annelie Médoc.

Text: Evelina Arvén
Bild: TT

CoderDojo
– Är ett globalt nätverk för gratis datorprogrammering riktat till unga i åldrarna 7-17
– Startades i Irland och finns numera i 23 länder världen över
– Barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig om kodning, utveckla hemsidor, bygga appar, spel och utforska teknologi
– Bygger på engagemanget hos frivilliga mentorer

Källa: www.coderdojo.com

IKT-pedagog
– Förkortningen IKT står för Information Kommunikation Teknik
– En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen

Källa: http://ikt.3mil.se/ikt-pedagog/