Motstridiga regler för fisket i Prästamossedammen

 

Morgondimma över Prästamossedammen

Morgondimma över Prästamossedammen där man numera får fiska.

SKURUP. För en vecka sedan beslutade Skurups kommun att tillåta fiske i Prästamossedammen. Men för att kunna hålla på reglerna måste man bryta mot andra regler. 

Det har tidigare fiskats i Prästamossedammen men då inte varit tillåtet. Nu har Skurups kommun beviljat fiske under en testperiod. 

Med tillåtelsen har också ett antal regler tillkommit. Corfitz Nelsson som är kommunstrateg beskriver att reglerna som har bestämts är till för att skydda djurlivet.

–  A och o är att man inte förstör fågellivet, att man håller snyggt och städat efter sig. Om det inte hålls så får vi förbjuda fiske igen, säger Corfitz Nelsson.

En av reglerna som har satts upp är att fiske endast är tillåtet från utsidan av staketet runt dammen. Vidare fastslås att fiske av ål är förbjudet och att ålar måste återsättas (släppas tillbaka) i dammen. Skurupsbon Jeanette Jönsson har reagerat på beslutet och de regler som kommunen satt upp.

Att återsätta fisken, hur gör man det? Då får man kasta över den och det ställer jag mig väldigt frågande inför, säger Jeanette Jönsson. 

På detta svarar kommunstrateg Corfitz Nelsson att man i det läget får göra ett “tillfälligt regelbrott” och kliva över staketet för att kunna släppa i fisken igen.

Enligt Corfitz Nelsson kommer kommunen kontrollera om reglerna följs och därefter se om tillståndet blir permanent.

Jeanette Jönsson är inte en av dem som kommer börja fiska i Prästamossedammen.

Det här är ingen fiskesjö, det är fortfarande en ankdamm, säger Jeanette Jönsson och lägger till att detta är någonting av det märkligaste som har hänt i kommunen.

Text: Lovisa Henriksson 

Foto: Lovisa Henriksson