Gymnasieskola överväger kameraövervakning

SKURUP. Allt fler skolor ansöker om kameraövervakning. Nils Holgerssonsgymansiets intendent  Jörgen Hagefjord har förståelse för ökningen.
– Jag tror att det har blivit ett hårdare klimat i skolan, säger han. 

Under onsdagen rapporterade Ekot att datainspektionen får in allt fler ansökningar om att få sätta upp kameror i skolor. På Nils Holgerssonsgymnasiet i Skurup har korridorerna på internatet under flera års tid varit kameraövervakade. Enligt Jörgen Hagefjord har ingen kritik från eleverna framförts, utan han understryker att kamerorna är till för deras säkerhet.

– Vi har haft kameror uppsatta i korridorerna runt 7–8 år eftersom vi ser hur det ökar tryggheten för eleverna som bor där, säger Jörgen Hagefjord.

Efter att Nils Holgerssonsgymnasiet under senare tid utsatts för inbrott har diskussioner förts om att även skolområdet ska vara kameraövervakat. Dock finns det i nuläget inga konkreta förslag och någon ansökan till datainspektionen har ännu inte gjorts. Istället kollar skolan just nu på ett nytt låssystem.

– Nu håller vi på att diskutera om ett nytt låssystem där alla elever och lärare ska ha en personlig tagg. Då kan det registreras varje gång någon låser upp, säger Jörgen Hagefjord.

Att allt fler skolor ansöker om kameraövervakning tror Jörgen Hagefjord beror på att klimatet i skolan hårdnat samt att det idag finns bättre kameror.

– Jag tror att många skolor idag känner ett större yttre hot där många är rädda för framförallt skjutningar, säger han.

Jörgen Hagefjord säger också att han är för dåligt insatt i frågan för att kunna uttala sig om han ser några negativa konsekvenser med kameraövervakning i skolan.

Text: Max Holmgren
Foto: Skurupsposten