Så många på Nilsholgerssongymnasiet missar examen

Nilsholgersson gymnasiet naturbruksgynasiet

Nils Holgerssongymnasiet.

SKURUP. 20 procent av eleverna på Nils Holgerssonsgymnasiet når inte fram och får inte sin examen. Skurupsposten har undersökt hur hög andel elever som går ut gymnasiet utan en högskolebehörighet från fyra olika skånska kommuner.

Av fyra olika skånska kommuner så har Skurups enda gymnasieskola Nils Holgersson haft en statistik på andelen elever som går ut med en examen, som har pendlat kraftigt under åren. Under läsåret 2013/2014 gick endast runt 80 procent av eleverna ut med en examen enligt siffror från Skolverket. Under läsåret 2014/2015 höjdes den siffran drastiskt och bara knappt tio procent av eleverna missade sin examen. Arbetet som de verkade ha satt in gjorde att antalet elever som nådde fram till examen hade ökat. Tråkigt nog höll inte trenden i sig. Redan vid nästkommande läsår så hade Skurup det sämsta resultatet igen.

Under de fem läsår och fyra kommuner som studerades i undersökningen så klarade 73 procent sin examen. Den sämsta siffran av alla siffror som jämfördes.

Läsåret efter så sköt resultatet i höjden igen och bara tio procent missade sin examen. Andelen elever som går ut med en examen verkar sedan läsåret 2017/2018 ha landat på en siffra runt 80 procent.

Detta betyder fortfarande att nästan 20 procent av eleverna inte går ut med en examen från Nilsholgersson gymnasiet.

Nilsholgersson gymnasiet presenterar sig på sin hemsida som en skola som de menar gör elever ”anställningsbara”.

Skurupsposten har vid flera tillfällen försökt nå rektor Eva Le Grand för en intervju och biträdande rektor Malin Celander under flera dagar för att få svar på hur de ser på att 20 procent av deras elever missar sin examen, men försöken har inte gett något resultat.

Den kommun som konstant låg bäst till i undersökningen var Tomelillas enda gymnasieskola Bollerups Lantbruksintitut och Naturbruksgymnasium. Där har andelen elever som går ut med en examen legat på nära 100 procent sedan 2014 och de senaste två åren så har faktiskt hela 100 procent av eleverna gått ut med examen.

Fakta ruta: 

statistik: Skolverket.se

Läsåret 2013/2014

 

Tomelilla

Bollerups lantbruks institut och naturbruksgymnasium

Yrkesprogram totalt antal elever 75 st var av andel elever med en examen 93,3 procent

Naturbruksprogrammet totalt antal elever 75 st var av andel elever med en examen 93,3 procent

 

Skurup 

Skurup Nilsholgersson gymnasium

Yrkesprgrogrammen  totalt antal elever 51 stycken  var av andel elever med en examen 88,2 procent

bygg och anläggningsprogrammet totalt antal elever 20 stycken var av andel elever med en examen

95 procent

fordons och transportprogrammet totalt antal elever 17 stycken var av andel elever med en examen

94,1 procent

naturbruksprogrammet totalt antal elever 14 stycken var av andel elever med en examen 71,4 procent

 

 

Läsåret 2014/2015 

Tomelilla

Bollerups lantbruks institut och naturbruksgymnasium 

Yrkesprogram (naturbruksprogram) totalt antal elever 65 stycken var av andel elever med en examen 94,5 procent

 

Skurup nilsholgersson gymnasium

Yrkesprgrogrammen totalt antal elever 56 stycken var av andel elever med en examen 91,1 procent

bygg och anläggningsprogrammet totalt antal elever 18 stycken var av andel elever med en examen 100 procent

fordons och transportprogrammet totalt antal elever 31 stycken var av andel elever med en examen 90,3 procent

naturbruksprogrammet totalt antal elever tio> stycken var av andel elever med en examen tio> procent

 

Läsåret 2015/2016

 

Tomelilla

Bollerups lantbruks institut och naturbruksgymnasium

Yrkesprogram totalt antal elever 59 stycken  var av andel elever med en examen 96,6 procent

Naturbruksprogrammet totalt antal elever 59 stycken var av andel elever med en examen 96,6 procent

 

Skurup Nilsholgerssongymnasiet

Yrkesprgrogrammen totalt antal elever46 stycken var av andel elever med en examen 73,9 procent

bygg och anläggningsprogrammet,totalt antal elever tolv stycken var av andel elever med en examen tio>procent

fordons och transportprogrammet totalt antal elever 28 stycken var av andel elever med en examen 78,6 procent

naturbruksprogrammet totalt antal elever tio>stycken var av andel elever med en examen tio >procent

 

Läsåret 2016/2017 

Tomelilla

Bollerups lantbruks institut och naturbruksgymnasium

Yrkesprogram totalt antal elever 61 stycken  var av andel elever med en examen 100 procent

Naturbruksprogrammet totalt antal elever 61 stycken  var av andel elever med en examen 100 procent

 

Skurup nilsholgersson gymnasium

Yrkesprgrogrammen totalt antal elever 46 stycken var av andel elever med en examen 93,5 procent

bygg och anläggningsprogrammet totalt antal elever 11 stycken var av andel elever med en examen 100 procent

fordons och transportprogrammet totalt antal elever 22 stycken var av andel elever med en examen 95,5 procent

naturbruksprogrammet totalt antal elever 13 stycken var av andel elever med en examen 84,6 procent

 

Läsåret 2017/2018 

 Tomelilla

Bollerups lantbruks institut och naturbruksgymnasium

Yrkesprogram totalt antal elever 63 stycken  var av andel elever med en examen 100 procent

Naturbruksprogrammet totalt  antal elever 63 stycken  var av andel elever med en examen 100 procent

 

Skurup

Skurup nilsholgersson gymnasium

Yrkesprgrogrammen totalt  antal elever 37 stycken var av andel elever med en examen 83,8 procent

bygg och anläggningsprogrammet totalt  antal elever tio> stycken var av andel elever med en examen tio> procent

fordons och transportprogrammet totalt  antal elever 22 stycken var av andel elever med en examen 90,9 procent

naturbruksprogrammet totalt  antal elever tolv stycken var avandel elever med en examen tio> procent

 

 

Text och Foto: Linnea Ömmelspång