Skolinspektionen ändrar sig: Inga böter för Nils Holgerssongymnasiet

NHgymnasiet
SKURUP. Nils Holgerssongymnasiet i Skurup behöver inte betala 500 000 kronor i vite som Skolinspektionen först tryckte på. Detta efter att skolan och kommunen åtgärdat de brister som fanns.

I ett pressmeddelande 24 oktober gick Skolinspektionen ut med att de brister som funnits på skolan har rättats till, och därför har det tidigare vitesbeslutet dragits in.

En av huvudpunkterna där åtgärder har behövts är elevernas trygghet. Skolan har omkring 60 elever som bor på internat, flera av dem har upplevt otrygghet.

– Det vi framförallt gjort var att växla om så att vi från och med april har vaken trygghetsväktare på nätterna, säger Håkan Lindqvist, rektor på Nils Holgerssongymnasiet.

Trygghetsväktarna arbetar både nattetid och dagtid. Detta är till för att eleverna skall veta att det finns en vaken människa runtomkring hela tiden som ser till att allting är som det ska. Tidigare hade skolan egen personal som arbetade under sovande jour.

Skolinspektionen har kritiserat Nils Holgerssongymnasiet flera gånger tidigare, vid första tillfället 2004. Trots kritiken har problemen kvarstått utan att några ändringar skett. Därav hot om vite.

– Om skolan inte tagit den kritiken på allvar och tagit till åtgärder vid tidigare tillsyner är det klart att skolinspektionen måste markera att nu får det vara nog. Det tycker jag är bra. Det som skolinspektionen nu sett på skolan är att vi har etablerat rutiner och påbörjat arbete. Vi kommer arbeta med det här under längre tid, det är inga quick fix frågor, säger Håkan Lindqvist.

En annan insats som görs för att bättra skolmiljön är att det nu byggs upp ett bibliotek. Nils Holgerssongymnasiet har tillsammans med Mackleanskolan rekryterat en skolbibliotekarie, något som inte funnits på skolan tidigare. Skolbibliotekarien kommer att tillträda efter läsåret.

Håkan Lindqvist berättar att den här hösten varit den lugnaste på länge. Även om han själv bara jobbat på skolan i drygt ett år har flera kollegor vittnat om detta.

– Det är en helt annan skola idag än när skolinspektionen var här förra gången november 2015. Men vi är absolut inte färdiga.

 

Text: David Michaelsson
Foto: Fotoarkiv