Skurup puttas ned i skolrankingen

Skurups kommun är bästa skolkommun i sydöstra Skåne, men medelmåtta i länet som helhet.

Skurups är den bästa skolkommunen i sydöstra Skåne, men medelmåtta i länet som helhet.

Sämre placering men fortfarande bäst i sydöstra Skåne. Så blev Skurups resultat när Lärarförbundet återigen rankade den bästa skolkommunen i Sverige.

När Sveriges bästa skolkommun utnämndes förra veckan landade Skurup på plats 121 av 290 kommuner.

Rankingen genomförs årligen av Lärarförbundet och graderar kommuner utifrån hur de har valt att satsa på skolan med hänsyn till deras olika förutsättningar. Kommunala skolor, friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem ingår samtliga i mätningen.

Skurups resultat i rankningen innebär att de är den bästa av fem skolkommuner i sydöstra Skåne. Lärarförbundet menar att kommunens styrka är att de har en hög andel barn i förskola och att många elever fullföljer gymnasiet.

Däremot har kommunen försämrat sitt resultat i jämförelse med förra årets ranking, då de hamnade på plats 113. Förklaringen till nedgången ska bland annat vara lärarnas låga utbildningsnivå och resurserna som går till undervisning i förhållande till antal invånare.

På regional nivå hamnar Skurup på plats 14 av 33. Precis som Skurup har många andra skånska kommuner rasat i rankingen. Emma Leijsne på Sydsvenskan anser att en stor del av förklaringen ligger i att Lärarförbundet har ändrat kriterierna sedan förra årets mätning. Till exempel har genomsnittligt meritvärde för elever i nionde klass och andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högre studier tagits bort, vilket har slagit hårt mot flera skånska kommuner.

Text: Alice Mutambala