Teknik ska rädda hotat bibliotek

RYDSGÅRD. Biblioteket i Rydsgård har blivit ett öppet bibliotek.
– Det här är det sista av folkhemmets spillror, säger bibliotekarie Lars Kensjö om biblioteksfilialens överlevnad.

Biblioteksfilialer tvingas varje år stänga över hela landet. Skurups kommun har satsat ungefär 230 000 kr på ett nytt koncept för att rädda verksamheten i Rydsgård. Sedan den 17 december kan besökare komma in på biblioteket utan att personal behöver vara på plats.

Lars Kensjö, en av två bibliotekarier i Rydsgård, hoppas att det öppna biblioteket blir ett komplement till den ordinarie verksamheten:

– Ökad tillgänglighet är en jämlikhetsfråga, bibliotek är folkbildande. Jag har lagt ner väldigt mycket på det här biblioteket och hoppas att det överlever för demokratins skull.

Bibliotekets bemanning har inte förändrats utan det är öppettiderna som har förlängts. Samtidigt som tillgängligheten ökar går möjligheten att få hjälp förlorad.

– Jag hjälper kunden att hitta det den inte själv hittar. Kontakten med kunderna och min kompetens riskerar att gå förlorad i det nya konceptet, säger Lars Kensjö.

Kerstin Wallner arbetar på huvudbiblioteket i Skurup och ser en trend i att biblioteken blir obemannade:
– Människor är dyrare än maskiner och på sikt finns det nog inga bibliotekarier kvar.

Även på biblioteket i Skurup har det talats om en omställning till ett öppet bibliotek, men i nuläget är det inte möjligt.
– Vi har en konsthall på biblioteket och den kan inte lämnas obemannad, säger Kerstin Wallner.

Text: Catharina Sigala och Josefine Sidhu
Bild: Catharina Sigala

Fakta:

Biblioteket i Rydsgård är ett filialbibliotek. Huvudbibliotket ligger i Skurup.
Filialbiblioteken minskar stadigt i hela landet. Mellan åren 2009-2013 stängde 92 filialer.
Besökare som vill ha tillgång till Rydsgårds öppna biblioteket, måste ha ett lånekort, ha fyllt 18 år och ha en pinkod. Registrering sker på något bibliotek i Skurups kommun.
81 användare har registrerat sig sedan invigningen i Rydsgård den 17 december 2014.

 Läs mer om huvudbiblioteket i Skurup i Josefine Sidhus reportage.

Bibliotek kan fylla andra behov hos besökare än att låna böcker.