Bygglovsköerna skenade iväg när kommunen ville spara


Förr gick det snabbt men nu får Skurupsborna vänta på beslut om bygglov.

 

SKURUP. Då en administratör med ansvar för bygglov sa upp sig i december förra året lät kommunen bli att tillsätta en ny som en sparåtgärd. Testet ledde till längre bygglovsköer och nu ska en ny administratör anställas.

Skurups kommun har som mål att handläggningen av ett bygglov ska ta max tio veckor. Tidigare klarade man detta galant då den genomsnittliga handläggningstiden låg på två till fyra veckor. Nu är läget ett annat.

— I dag får man räkna med sex till tio veckor, säger Eva Osbäck, byggnadsinspektör vid kommunen.

Under coronapandemin har många valt att bygga nytt och bygga om vilket lett till en ökad mängd ansökningar. I Skurup har den här ökningen kommit vid en dålig tidpunkt.

I december sade administratören vid Myndighetsnämnden för miljö och byggnad upp sig och fram till nu har politikerna hindrat nämnden från att tillsätta en ny administratör. Enligt Eva Osbäck leder det här till att handläggarna ägnar allt mer tid åt administrativa uppgifter.

Åsa Ekblad (M), ordförande för personalutskottet, berättar att beslutet att inte tillsätta en ny administratör gjordes som ett test för att få ner kostnaderna. Nu har konsekvenserna av beslutet utvärderats och politikerna har beslutat att en ny administratör bör anställas.

”Det är viktigt att ha en hög grad av service till de vi är till för utan att för den delen låta kostnaderna springa iväg och drabba kommuninvånarna”, skriver hon i ett mejl till Skurupsposten.

På torsdag får nämnden en ny chef och enligt Åsa Ekblad kommer denne inleda rekryteringsprocessen omedelbart.

Text och bild: Patricia Torvalds