Delade meningar om tiggeriet i Skurup

Tiggerifrågan splittrar det politiska styret i Skurup.

Tiggerifrågan splittrar det politiska styret i Skurup.

SKURUP. Magnus Alm (S) talade i förrgår om att ett tiggeriförbud kan bli verklighet i Skurup. Samarbetspartierna Kommunens Väl, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är splittrade i frågan.

I Skurupsposten den 27/9 uttalade sig kommunstyrelseordförande Magnus Alm (S) och Johan Bolinder (M) om ett möjligt tiggeriförbud i Skurups kommun. Magnus Alm öppnade upp för ett förbud men han tyckte att frågan ska lösas nationellt då människor inte ska få olika rättigheter beroende på var de befinner sig.

Johan Bolinders ställningstagande ligger i linje med hur ledande moderater i sydöstra Skåne kommenterat tiggerifrågan och även med Moderaterna på riksnivå.

Skurups kommun styrs sedan 2015 av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kommunens Väl. Varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet har på riksnivå drivit på för ett tiggeriförbud utan i stället uttryckt ett starkt motstånd mot det.

Lisen Hendeberg sitter som ersättare för Vänsterpartiet i Skurups kommunfullmäktige. Hon hoppas att Skurup kan hitta andra vägar för att adressera tiggerifrågan.

– Vi vill hitta konstruktiva lösningar för att förbättra människors möjlighet till försörjning. Ingen vill att samhället ska ha personer som frivilligt tigger men vi vill inte lagstifta mot det på något sätt, säger Lisen Hendeberg.

I Skurups kommun finns en ordningsföreskrift som förbjuder människor att samla in pengar på allmän plats utan tillstånd.

Sven-Åke Strandberg är ordförande för Kommunens Väl i Skurup. Han är inne på en liknande linje som Magnus Alm och vill se ett förbud mot tiggeriet.

Ryms inte det ni vill åstadkomma under nuvarande ordningsföreskrifter?

– Nej, vi anser att ett förbud måste till. Tiggeri hör inte till i samhället och vi vänder oss mot det. Det finns inget människovärde i det utan det är en tragedi. Dessutom misstänker vi att tiggeriet är organiserat i många fall, säger Sven-Åke Strandberg.

Maria Ivansson är ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet. Hon är liksom Vänsterpartiet mot ett tiggeriförbud då hon ser det som partiets uppgift att hjälpa människorna som tigger och inte göra tiggeriet brottsligt.

– När frågan diskuterades i samband med Moderaternas motion om lokalt tiggeriförbud var styret överens om att det var en dålig idé. Jag tycker samarbetet mellan partierna fungerar bra i de flesta fall. Det finns ett stort engagemang och vilja att komma överens om viktiga frågor för kommunen, säger Maria Ivansson.

Text och foto: Henrik Pehrsson