Han vill överbrygga trösklar för äldre

SKURUP. Framtiden är funktionsanpassade bostäder, det säger Oskar Jonsson, doktor i aktivt och hälsosamt åldrande vid Lunds Universitet. Idag föreläser han på Skurups bibliotek.

Oskar Jonsson har utöver att forska också varit med och utvecklat en app som ska göra det lättare att anpassa bostäder efter åldrande.

– 95 procent av framtidens boenden är redan byggda, men det behövs bostäder som går att åldras i, säger Oskar Jonsson.

Han menar att det pågår ett generationsskifte. De som är äldre nu vill ha mer att säga till om och är mer kritiska än äldre tidigare varit. Därför tror Oskar Jonsson på verktyg som gör det möjligt för äldre att framföra sina åsikter och nå ut till de som bygger hem och bygger i hem. Genom att prata om appen hoppas han inspirera både politiker och äldre att bli medvetna om frågan och till att vilja påverka.

Han hoppas på att flera från kommunen kommer på föreläsningen idag. Men lösningen ligger inte bara i att utbyta information, säger Oskar Jonsson. Han vill se reell påverkan.

Under föreläsningen i Båstad tog en åhörare upp att hissen på tågstationen var trasig. Det behövs rum och verktyg för sådana utbyten, menar han. Politiker och de som frågorna berör behöver lyssna på varandra. Därför hoppas han att det är lite blandat med åhörare idag.

Oskar Jonsson tycker det är konstigt att så få är medvetna om bostadens tillgänglighetsaspekter när det för många är den största investeringen livet.

Trösklar och att det saknas hissar brukar vara de vanligaste problemen när bostäder inte är anpassade efter att de boende blir äldre. Oskar Jonsson säger att det är hinder som kan leda till att människor inte kan komma ut.

– I värsta fall riskerar man att bli fånge i sin egen bostad.

Oskar Jonsson föreläser klockan 11 idag på Skurups bibliotek.

 

Text/bild: Kajsa Jasslin