Ingen risk för olja på Skurups stränder

Marco Polo gick på grund två gånger under söndagsmorgonen. Bild: TT-Line

SKURUP. Olja har läckt ut efter att ett fartyg i söndags gått på grund i Pukaviksbukten. I nuläget finns det inget som tyder på att utsläppet når längre söderut än Åhus. 
– Det mesta verkar ha stannat kring området där fartyget gick på grund, säger Mattias Lindholm på Kustbevakningen.

Passagerarfartyget Marco Polo gick på grund två gånger om under söndagsmorgonen. Sedan dess har Kustbevakningen, i samarbete med bland andra MSB, Sjöräddningssällskapet och den lokala räddningstjänsten, arbetat för att bekämpa de oljeutsläpp som olyckan orsakat. Det finns en oro för att oljan ska sprida sig men kusten kring Skurups kommun är inte i farozonen. 
– Som vinden ligger nu så finns det ingen risk för att oljan kommer till oss, säger Lars Eklöf, hamnchef på Skurups kommun. 

Lars Eklöf är inte orolig att oljan ska nå Skurups kommun.

Kustbevakningen är inne på samma spår.
– Man kan aldrig utesluta att oljan driver på ett annat sätt än prognosen. Men prognosen tyder på att oljan inte når längre söderut än Åhus. Ingen olja har heller setts i Åhus än. Det är temperaturer och vattenrörelser som avgör och SMHI hjälper oss med prognoserna, säger Mattias Lindholm, presstalesperson för Kustbevakningen.

Det mesta av oljan har sjunkit under vattenytan. Detta i kombination med svåra väderförhållanden har komplicerat miljöräddningsarbetet.
– I nuläget finns ingen synbar olja förutom vid stranden i Blekinge. Dyker oljan upp så kommer den att göra det på land. Tyvärr finns det ingen effektiv utrustning för att varken se var oljan under vatten befinner sig eller för att plocka upp den, säger Mattias Lindholm. 

Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen. Bild: Privat.

Oljan orsakar stora skador på växt- och djurliv. Mattias Lindholm betonar allvaret i situationen. 
– Det kommer att ta oerhört lång tid för naturen att ta hand om oljan om den sjunker till havsbotten. Men nu kan vi bara göra vårt bästa för att förhindra skadorna. 

Text: John Johansson