Kontroversiell läkare verksam i södra Skåne

År 2017 anklagades en läkare i Kalmar för att ha lurat en 87-årig kvinna på hennes mångmiljonvilla. Läkaren hade tagit emot villan genom ett gåvobrev. Gåvobrevet ansågs vara giltigt i rätten, men läkaren dömdes att betala tillbaka en stor summa pengar till kvinnan som han tagit ut från hennes konto. Läkaren är nu verksam i södra Skåne.

Det var när anhöriga till kvinnan fick reda på att läkaren hade mottagit villan genom ett gåvobrev som de tillsammans med hennes nytillträdde gode man stämde läkaren. Släktingarna polisanmälde även läkaren och en polisutredning om misstänkt ocker inleddes. Läkaren IVO-anmäldes också i samband med detta av Kalmar län men anmälan kom senare att läggas ned.

I juni 2017 sade läkaren upp sig och av dokumentation som Skurupsposten har tagit del av erhöll läkaren 432 600 kr i avgångsvederlag. Läkaren lämnade efter detta Kalmars landsting. Skurupsposten kan avslöja att läkaren nu är verksam i södra Skåne och har varit i kontakt med verksamhetschefen för den aktuella vårdcentralen.

– Jag vill inte kommentera. Precis som jag inte kan uttala mig om enskilda patienter kan jag inte heller uttala mig om min personal, säger verksamhetschefen.

Skurupsposten har även pratat med en presskontakt för koncernen i fråga och bad om en kommentar.

– För det första så kommenterar vi inte vad som sker i våras medarbetares liv innan deras anställningar och deras privatliv och för det andra när det gäller den här IVO-anmälan så färdigställdes den 2020 [detta är fel information, den färdigställdes 2017, reds. anm.] så att vi har inga kommentarer mer sen.

På frågan om hur de resonerat ur ett patientperspektiv med tanke på läkarens kontroversiella bakgrund svarar presskontakten:

– Som sagt vi går inte ut och diskuterar sådana saker externt om våra medarbetare. Och det som gäller den här IVO-anmälan, den utredningen har ju skett och det går ju att läsa om det i den.

Skurupsposten har försökt att nå läkaren genom verksamhetschefen utan resultat.

Text: Jip van der Tang Eliasson Foto: Pixabay

TIDSLINJE OCH BAKGRUND

2009
– Läkaren som är i 40-års åldern och kvinnan som är i 80-års åldern träffas för första gången efter han stått utanför och betraktat hennes villa.

2013
– Läkaren flyttar in hos kvinnan utan att betala hyra.

 2014
– Läkaren assisterar kvinnan i hennes vård. Han skriver remisser och skriver ut medicin åt kvinnan. I anteckningar i kvinnans journal beskrivs läkaren ibland som hennes husläkare men även som hennes nya distriktsläkare, närmast anhörig eller god vän.

 2015 

– Läkaren är den enda som skriver ut medicin till kvinnan

– Läkaren tar emot hennes villa, då värderad till 15 miljoner kronor i ett gåvobrev. Invändigt och utvändigt lösöre ingår i brevet bland annat släktklenoder, antikviteter och en värdefull myntsamling. Kvinnan ska däremot stå kvar som betalningsansvarig på alla lån huset har.

 2016
– Läkaren och kvinnan åker till Tyskland för att ta ut pengar från ett bankkonto hon har där. Ungefär 126 000 Euro då motsvarande 1,2 miljoner kronor förs över från kvinnan till läkarens konto. Pengarna ska enligt läkaren gå till framtida renoveringar och löneutbetalning till hushållerskorna.

– Läkaren hittar kvinnan lealös vid sin rollator. Hon förs in till sjukhuset akut, men läkarna hittar ingen förklaring till varför kvinnan föll ihop. Läkare och biståndshandläggare gör bedömningen att kvinnan inte kan bo hemma längre.

2017

-Kvinnans anhöriga och hennes nytillträdde gode man stämmer läkaren och vill att gåvobrevet ska ogiltigförklaras. De vill även ha tillbaka pengarna från det tyska bankkontot.

– Kvinnans anhöriga polisanmäler läkaren och utredning om ocker inleds.

-Landstinget i Kalmar IVO-anmäler läkaren i januari 2017. I mars samma år läggs utredningen ner.

–  Läkarens anställning avslutas.

 2018

-Tingsrätten anser att läkaren har rätt till villan eftersom gåvobrevet ska ses som giltigt. Läkaren blir däremot tvungen att betala tillbaka en stor summa pengar som han tagit ut från kvinnans konton

– Hovrätten tar inte upp fallet.

 Källa: SVT