Stor efterfrågan på billigare hyresrätter

SKURUP. Dyra hyresrätter är inget unikt för storstan. Samma problem finns i Skurup, där många ser ett behov av fler billiga hyreslägenheter. Trots det har byggherrarna svårt att möta önskemålen. 

Det kommunala bostadsbolaget Skurupshem vill bygga mycket nytt för att möta invånarnas önskemål. Men vd:n Pierre Esbjörnsson menar att det alltid är en lång process från idé till verklighet. I snitt bygger Skurupshem mellan 20 och 40 bostäder per år.

– För att hålla hyrorna nere har vi valt att avstå från att lyxrenovera vårt äldre bostadsbestånd. Det är svårt att bygga nytt till en hyra lägre än drygt fyratusen kronor, säger Pierre Esbjörnsson.

En som har försökt uppmärksamma problemet är den samhällsengagerade Skurupsbon James Brocka.

James Brocka är engagerad i byggfrågan i Skurup.

James Brocka arbetar som speditör med transport och logistik och är engagerad i byggfrågan i Skurup.

– Det borde ligga i kommunens intresse att bygga för unga och äldre. Den unga generationen försvinner till Ystad eller Malmö som har ett bättre lägenhetsutbud, och de äldre bor kvar i sina hus utan att lämna plats för nya familjer, säger han.

När Skurupsposten frågar invånare i Skurup vilken typ av byggnader de vill ha mer av i kommunen är hyresrätter det vanligaste svaret:

facebook

James Brocka har sedan i fjol hunnit skriva fyra medborgarförslag om boendelösningar i Skurup. Han har också intervjuat 15 ungdomar om framtidsutsikterna när det gäller att flytta hemifrån.

– De har råd att betala en hyra på ungefär fyratusen kronor, inte på sju- eller åttatusen som många av de små lägenheterna har i hyra idag. Det är ett nödvändigt ont för ungdomar att flytta till Ystad eller Malmö. Det är långt ifrån alla ungdomar som vill lämna Skurup.

Skurupshem planerar att bygga hyresrätter på Prästgatan med byggstart innan årsskiftet.

Skurupshem planerar att bygga 14 hyreslägenheter på Prästgatan med byggstart innan årsskiftet.

Regeringen tog 2016 fram ett investeringsstöd som kan utnyttjas av både privata och kommunala byggherrar för att det ska löna sig att bygga hyresrätter till en lägre hyra. Sedan tidigare finns det en rad andra bidrag att söka för nyproduktion. 

Både Skurupshem och det privata byggbolaget Hovdala Utveckling AB ska börja bygga hyresrätter centralt i Skurup innan årsskiftet. Skurupshem har hittills inte använt sig av något bidrag för att få ner hyrorna. 

– Vi tittar på vad det finns för stöd till vår nyproduktion men jag tror inte att vi kommer att nå kraven för att få bidrag. Vi kommer att bygga LSS-bostäder som måste ha särskild utrustning vilket gör det dyrare, säger Pierre Esbjörnsson, vd på Skurupshem.

Jennie Luthander är planarkitekt på Skurups kommun och menar att efterfrågan är stor på alla former av boenden i Skurup.

– Många vill ha hyresrätter, men också villor och kön till att köpa tomter att bygga på är lång. Utmaningen för Skurup är att förtäta de redan bebyggda områdena, utan att behöva bygga allt för mycket på bördig åkermark, säger hon.

Fler byggartiklar från Skurupsposten:

Blandade känslor inför bygget av ny stadsdel

Bildspecial: bygget av nya skolan i Skurup. 

Skolbygget satsar högt

Ödslig jätte skapar missnöje

Förhoppningen: ett hem utan avslut

Brandstationen kan ersättas av bostäder

Tre nya internathus till folkhögskolan

Text: Hedvig Wrede 
Foto: Privat och Arkivbilder