Trygghetsvärdar ska bidra till den upplevda tryggheten i kommunen

Trygghetsvärden och tvåbarnspappan Joakim Björk försöker få till så mycket tid med sina barn som möjligt. Sonen spelar fotboll i Skurups AIF. Han och sambon är lagledare i laget. Foto: Julia Wiberg

Trygghetsvärden och tvåbarnspappan Joakim Björk försöker få till så mycket tid med sina barn som möjligt. Sonen spelar fotboll i Skurups AIF. Han och sambon är lagledare i laget. Foto: Julia Wiberg

Färre utsätts för brott och tryggheten ökar i kommunen, enligt trygghetsmätningen som kom 2020. Samtidigt drivs frågan om ökade åtgärder av Moderaterna i Skurup.

– Vi kan alltid göra mer, säger Åsa Ekblad, ordförande i partiet.  

 Trygghetsvärden Joakim Björk, 31 är uppväxt i Skurup, och har jobbat som trygghetsvärd sedan projektet startade 2020. Trygghetsvärdarnas uppdrag är att vara där människor är, och finnas tillgänglig via telefon och mail för akuta fall eller tips. De finns på fritidsgårdar, skolor och förskolor runt om i kommunen. Spridningen på de som ringer trygghetsvärdarna är stor. Både unga och gamla ringer. Värdarna samlas varje dag 17:30 i Skurup, beger sig sedan ut i byarna och försöker vara kring platser där ungdomar samlas.

– Vi ska inte vara ordningsvakter, utan vi är där för att lugna ner situationen och kalla till oss hjälp och rätt resurser, säger Joakim Björk.

Värdarna har inte fler befogenheter än en privatperson, men de har samma radiosystem som räddningstjänst och ambulans för att kunna kalla till sig rätt instans när en situation uppstår. Arbetet går till stor del ut på att bemöta människor på ett lugnt sätt. Joakim ser arbetet som en förebyggande insats, och ett steg i ledet för att bland annat kunna fånga upp ungdomar som är på väg i en nedåtgående spiral.

– Vi ser mycket ohälsa. Ledsna personer, påtända personer. Det är viktigt att vi syns, att vi är i krokarna och att ungdomar har ett ansikte på oss. Vi är inte arga vuxna individer. Vi är här för att bygga en brygga mellan oss och dom och skapa ett förståelseskapande. Vi är som storasyskon som har koll på våra småsyskon, säger Joakim Björk.

Varje år går kommunen och polisen ut med trygghetsmätningar ibland annat Skurups kommun. I statistiken sticker Rydsgård ut. Detta är något som trygghetsvärdarna märkt. Joakim säger att i Rydsgård har ungdomarna mindre att göra, och fritidsgårdarna stänger tidigare i där än i Skivarp och Skurup.

– Ungdomarna är uttråkade och högljudda. De kan låta mycket, men de är nallebjörnar hela bunten. I Rydsgård finns inte ett starkt föreningsliv, och ungdomarna rör sig mest mellan platser utomhus, säger Joakim Björk.

ÅSA ekblad

Åsa Ekblad, ordförande för Moderaterna i Skurup, vill uppmana invånare att vara med och skapa en trygg gemenskap i kommunen. Foto: facebook

”Man kan inte skylla på att ungdomar i Rydsgård är uttråkade och har få fritidsintressen”

Inför valet 2018 var trygghetsfrågan stor för Moderaterna i Skurup. Skurupsmoderaternas ordförande Åsa Ekblad säger att frågan kommer vara högt prioriterad inför nästa val. Hon är positiv till trygghetsvärdarnas arbete.

– De får oerhört mycket samtal, och har bidragit till en ökad känsla av trygghet i kommunen, säger Åsa Ekblad.

I framtiden vill moderaterna utöka tryggheten i Skurup med ordningsvakter och ökad polisiär närvaro, trots att trygghetsmätningar visar att tryggheten i Skurups kommun ökat.

– Vi kan alltid göra mer. Vi strävar efter nolltolerans mot brott och våld. Polisen måste få fler resurser, säger Åsa Ekblad.

Att ungdomarna i Rydsgård har för lite att göra, och därför tvingas vara utomhus mycket mer, tycker Åsa Ekblad är en dålig ursäkt.

– Man kan inte skylla på att ungdomar i Rydsgård är uttråkade och har få fritidsintressen. Det är föräldrarnas ansvar att se till ungdomarna. Det är ingen ursäkt och legitimerar inte brottslighet, säger Åsa Ekblad.

”Det är skillnad på trygghet och säkerhet. Tryggheten är subjektiv”

 Sebastian Meglic är säkerhets- och beredskapssamordnare på Skurups kommun. Han upplever att arbetet kring trygghetsvärdarna fungerar bra, och skapar ökad trygghetskänsla. Forskning visar att närvaro på övergivna platser ökar den upplevda tryggheten, säger Sebastian.

Trygghetsvärdarna har tätt samarbete med polisen, socialtjänsten och räddningstjänsten. En avstämning sker varje vecka kring hur arbetet ser ut och var det behövs extra resurser. Sebastian menar att det blir lättare att styra resurser till otryggare platser, med trygghetsvärdarna på plats.

– Det är skillnad på trygghet och säkerhet. Tryggheten är subjektiv. Det handlar om de mjuka värdena. Trygghetsvärdena är på plats för att bygga broar, inte ta polisens jobb, säger Sebastian Meglic.

Nästa trygghetsmätning förväntas komma i november 2021. Trygghetsvärden Joakim Björk förklarar att svaren från mätningarna är avgörande för deras arbete. Han säger att det ska bli spännande att se om trygghetsvärdarnas arbete har bidragit till ökad känsla av trygghet, även i statistiken.

_____________________________________________________________________________________

Utdrag ur trygghetsmätningen från 2020:

  • Utsattheten för brott är väldigt låg i hela kommunen. Mätningen visar det lägsta resultatet sedan 2015.
  • Den upplevda tryggheten utomhus sena kvällar har försämrats. Kvinnor har en mindre känsla av trygghet än män. Den upplevda tryggheten i Skurup och Rydsgård har minskat, sedan tidigare mätningar.
  • I Rydsgård oroar man sig något mer för inbrott i bostad. I Skurup oroar man sig för att bli överfallen/misshandlad i sitt område. Troligtvis hör det samman med personrånen och att många ungdomar har olika samlingsplatser centralt i tätorten.

Trygghetsmätningar genomförs varje år av polisen och kommunen. Mätningen för 2021 beräknas komma ut i november. Telefonnummer till trygghetsvärdarna: 0411-44 000

Källa: Polisen

_____________________________________________________________________________________

 

Text: Julia Wiberg Foto: Julia Wiberg och Facebook