Viltolyckor blir vanligare i Skåne

I Skåne sker i genomsnitt mer än sex viltolyckor per vägmil varje år, vilket är en av de högsta siffrorna i landet.

I Skåne sker i genomsnitt mer än sex viltolyckor per vägmil varje år, vilket är en av de högsta siffrorna i landet.

SKURUP. Antalet viltolyckor ökar för varje år i Skåne. Trafikverket menar nu att det kostar flera miljoner att nå en lösning och därför går arbetet långsamt.

Den senaste veckan har det anmälts två viltolyckor bara i Skurup. Över hela Skåne har det skett en ökning av viltolyckor med elva procent sedan förra året, enligt siffror från nationella viltolycksrådet. Rådjur och vildsvin är de vanligast i viltolyckor i länet.

Förklaringarna är många. Främst handlar det om att stammarna för vissa djurarter har blivit större, trafiken tätare och hastigheterna högre.

Trafikverket arbetar aktivt för att motverka ökningen av viltolyckor. En vanlig lösning har varit att göra planskilda passager för djuren och sätta upp så kallat faunastängsel. Det är ett tilläggsnät som håller undan mindre djur.

– Det finns stort behov av åtgärder och Trafikverket har fokus på det. Men åtgärderna kostar också flera miljoner, och därför prioriterar vi större vägar där det är mer trafik, säger Kristina Rundcrantz, planerare på Trafikverket.

Kristina Rundcrantz sitter som representant i det regionala viltolycksrådet. Det gör även Calle Ericsson från Jägarförbundet i Skåne.

– Det handlar om två saker utöver trafiken och hastigheterna: En raketartad ökning av mobilanvändning när man kör bil och att det inte finns någon obligatorisk synkontroll för äldre, menar han.

Calle Ericsson vill se hårdare tag i frågan för att antalet viltolyckor ska minska.

– Åtgärdsarbetet går för långsamt. I dag har man en uddlös lag mot mobilanvändning och jag skulle gärna se ett införande av obligatorisk synkontroll. Jag förstår inte varför den frågan inte debatteras mer.

Det finns dock en alternativ förklaring till ökningen av anmälda viltolyckor, menar Calle Ericsson. Han förklarar att människor har blivit mer benägna att rapportera viltolyckor till polisen. Och därför kan allmänheten få en bild av att viltolyckorna ökar även om det bara är anmälningarna som gör det.

– I dag är det rätt ovanligt att man inte anmäler. Om inte föraren själv gör det så gör någon förbipasserande det. Det kan vara en statistisk fälla på det sättet, säger Calle Ericsson.

Text: David Carlsson
Foto: Arkiv