Beslut om maktskifte dröjer – ordkrig mellan toppolitiker

Johan BolinderJohan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Pressbild.

SKURUP. Det blir inget beslut om det uppmärksammade maktskiftesförslaget på kommunfullmäktiges nästa sammanträde, rapporterar Skånska Dagbladet. Samtidigt verkar en stegrande konflikt rasa mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

Den infekterade konflikten i Skurupspolitiken fortsätter. För att ärendet ska tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde måste det beredas på ett kommunstyrelsemöte, det har ännu inte skett.

Ann-Helen Nilsson (C), kommunfullmäktiges ordförande, är starkt kritisk till att kommunstyrelsen valt att inte ha ett möte för att bereda ärendet.

– Det är olämpligt att inte ta upp ett ärende som är så angeläget. Att lägga sig platt och inte ha möten, det underminerar ju demokratin, säger hon till Skurupsposten.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) menar att det saknas tillräcklig dokumentation från den nya majoriteten för att kommunstyrelsen ska kunna bereda ärendet. Han slår dessutom starkt tillbaka mot Nilssons kritik.

– Det är inte första gången det är utspel från henne. Jag tycker kommunfullmäktiges ordförande borde sluta bedriva partipolitik och fokusera på sitt uppdrag. Hon valde att kalla till ett extra kommunfullmäktigesammanträde för att avhandla ett ärende hon på förhand själv ansåg inte var komplett, säger han till Skurupsposten.

Ann-Helen Nilsson (C) säger att hon har kvar ärendet på sin dagordning och förväntar sig att det ska kunna tas upp i nästa sammanträdande.

Ann-Helen Nilsson

Ann-Helen Nilsson (C), kommunfullmäktiges ordförande. Foto: Privat.

Text: Emilio Garro.

Läs också: https://skurupsposten.se/styret-i-skurup-detta-har-hant/