Grannar vill stoppa grisfabrik i Tullstorp

10708586_772589502805807_7484795737272998758_o

Under 2013 fick grisbonden Mattias Espert tillstånd att utöka sin befintliga smågrisproduktion. Nu avser han att själv bedriva hela uppfödningscykeln och därför vill han uppföra en ny anläggning för slaktgrisar.

Mattias Espert har gjort en grovskiss på vad han vill bygga och har presenterat sin idé om anläggningens placering och antalet platser. Den 19 oktober bjöds myndigheter, närboende och särskilt berörda in till samrådsmöte där det gavs möjlighet att få information och även att lämna synpunkter på den planerade verksamheten.

Mattias Espert berättar att det var ett bra samrådsmöte, där han tyckte att folk ställde kloka och sunda frågor.

-Jag är också människa, och hade säkert reagerat likadant, säger Mattias Espert.

Ansökan som har skickats in gäller tillstånd för miljöfarlig verksamhet för att uppföra och driva slaktgrisproduktion. Mattias Espert vill kunna ha 11 800 platser för slaktgrisar, och grisanläggningen kan därmed bli en av Sveriges största.

I facebookgruppen “NEJ TILL GRISFABRIK I TULLSTORP” har det kommit fram kritik mot förslaget, och en granne vädjar om stöd från Tullstorps bybor.

“Det är inte försvarbart att exploatera en liten by på detta viset”, skriver gruppmedlemmen.

Mattias Espert berättar att han förstår folks oro, och han är medveten om att facebookgruppen finns.

-Jag gör ju inte detta för att vara elak mot grannarna, utan jag gör det för att jag äger gården. Det är en bra strategisk plats att bygga på, säger han.

Det är fler i byn som är missnöjda med förslaget som Mattias Espert har lagt fram.

-Vi vill ju inte ha en grisanläggning i närheten, på grund av lukten, trafiken och miljön. Det måste vara bättre att ha det vid suggstallet. Då kan foderbilen, slaktbilen och veterinären köra till samma ställe, skriver Anna Olsson som bor i närheten av den gård där anläggningen ska byggas.

De berörda har tre veckor på sig att skicka in sina synpunkter på förslaget. Dessa bifogas sedan i den ansökan som skickas till länsstyrelsen. Ännu är det ingen som yttrat sina åsikter.

Innan länsstyrelsen tar ett beslut ska en lång tillståndsprövning gå igenom.

-Vi är fortfarande väldigt tidigt i processen, säger Åsa Hedmark från länsstyrelsen i Skåne.

Text: Martina Stanley

Bild: Privat