Robotar kan göra oss mer mänskliga

SKURUP. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalisering inom e-hälsa om sex år. Nu kommer förslag om att Skurups kommun ska haka på målsättningen.

Personalbrist och mer effektiv vård är anledningarna bakom den digitala satsningen inom hälso- och sjukvård runt om i landet. I Skurup tar kommunen ett första steg mot digitaliseringen.

En handläggarrobot har kommit på tals för att effektivisera arbetstiden för varje utredning. Jörgen Sjöslätt( C ) har skickat in en motion om detta till kommunen och han ser positivt till utvecklingen.

–I detta läge ser jag inget negativt med digitaliseringen. Vi vill få det bättre här i Skurup, så vi frågar oss alltid vad vi kan göra på ett bättre sätt, säger Jörgen.

Regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har satt målsättningen att Sverige ska vara bäst på digital e-hälsa år 2025. Men kommunerna är än så länge bara i planeringsstadiet.

–Det är mycket som är på gång och en hel del att göra inom detta område, men vi försöker, säger Kristina Andersson (M), ordförande på Individ- och omsorgsberedningen.

Samtidigt så är Kristina också positiv till den förändring de står inför.

–Det är ett sätt att skynda på processer och få personalen att räcka till. Men det måste också finnas en bra balans mellan människor och robotar.

I tider då vi blir allt mer ensamma i hemmen kan detta vara ett alternativ till att ge mer personlig kontakt mellan handläggare och biståndssökare.

–Människor tenderar att döma andra människor utifrån utseende och ålder. Jag tror robotar kan ge en mer rättvis och neutral behandling, säger Kristina.

Motionen ska tas upp på nästa kommunfullmäktigemöte. Därefter får vi se om Skurups kommun hakar på målen om digital e-hälsa.

 

Handläggarrobot:

  • Det är en programvara som utför arbetsuppgifter en vanlig handläggare annars utrett.
  • Den jobbar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd, ansökan om serviceinsatser och trygghetslarm samt vissa former av avgiftshantering.
  • Våra grannländer Danmark och Estland ligger redan i framkant när det kommer till det ”digitala samhället”.
  • Trelleborg var den första kommunen i Sverige som började använda sig av handläggarroboten.

 

Text: Ella Sjödin