Snart kan det bli badväder året runt i Skurup

SKURUP. Behovet av en simhall har länge varit på agendan i Skurup. Nu kanske knutarna kan lösas upp när en privat aktör visar intresse för att investera i ett bad.

Aktivitet och liv för flera generationer visualiserar Skurups kommun i sin förstudie av anläggningen. Bild: Skurups kommun.

Aktivitet och liv för flera generationer visualiserar Skurups kommun i sin förstudie av anläggningen. Bild: Skurups kommun.

Fastighetsbolaget Kunskapsporten, som redan är verksamma i Skurup där de driver internatet på folkhögskolan, är intresserade av att investera i en eventuell simhall som skulle kunna stå klar inom några år. Deras plan är att bygga och äga den men också att bedriva verksamheten själva och erbjuda tjänster som kommunen ska kunna hyra in sig på.

– Kommunen kommer att kunna köpa tillgänglighet för motionssim åt allmänheten samt tider för föreningslivet och till skolundervisning. Denna modell gör att kommunen inte behöver investera utan det är mer att köpa tjänster, säger Mats Svanberg, marknadschef för Kunskapsporten.

Moderaterna lovade inför valet 2018 att verka för ett inomhusbad i kommunen. Deras gruppledare i kommunfullmäktige, Åsa Ekblad, ser positivt på att det nu kan bli verklighet.

– Jag tycker det är ett jättetrevligt initiativ. Det har varit en kämpig resa med ekonomin som nu har kommit på fötter vilket ger förutsättningar för investeringar, säger hon.

Kommunen ser ut att gå plus med 32 miljoner detta år, och har nu ett större överskott att röra sig med än vad som tidigare varit möjligt. Dock verkar det inte behövas nu när privata aktörer vill investera. Åsa Ekblad beskriver det som en ”win-win situation” och tycker att en lösning med privataktörer är bättre än att kommunen står för bygget själva.

– De kan bedriva konkurrenskraftig verksamhet som gynnar samhället och göra saker som kommunallagen annars sätter stopp för, säger hon.

Detta är något som även Mats Svanberg från Kunskapsporten ser som en möjlighet om eventuell detaljplan och bygglov tillåter.

– Vi har ju en större frihet för vi kan komplettera med olika servicefunktioner som egentligen inte tydligt sett är en kommunal angelägenhet. Så vi har ju en större frihet på ren kommersiell basis att erbjuda skurupsborna service, säger han.

Ett ärende om en kommunalt finansierad simhall har sedan en tid varit under utredning i kommunen. Däremot har Socialdemokraternas Magnus Alm inte fått någon information om detta nya upplägg.

– Vi vet ingenting om detta, det är något som kommunstyrelsens ordförande har jobbat fram. Jag har läst i tidningen att Kunskapsporten vill bygga men vi kan inte ta ställning om vi inte har sett något kring det, säger han till Skurupsposten.

Beroende på hur upplägget kommer att se ut kan oppositionen ställa sig antingen positivt eller negativt till bygget.

– Om det ska upphandlas och kommunen ska betala för att det ska byggas en simhall för någon annans räkning så är ju jag tveksam till det, då kan lika bra kommunen bygga det åt sig själv istället för att någon annan ska tjäna pengar på det. Men om de själva vill bygga, på marknadsmässiga villkor, så är ju det okej och bra om privata aktörer vill bygga och driva en simhall, säger Magnus Alm.

Ärendet kommer behandlas i nästa kommunstyrelse i slutet av november.

Text: Karl Ljungberg