Integrationen i fokus för de avhoppande sverigedemokraterna

SKURUP. På bara ett par månader har sju av elva sverigedemokratiska politiker i Skurup lämnat partiet. Nu är planen att starta ett helt nytt parti – med en ökad integration som huvudmål. 

Enligt Jörgen Lidfeldt, språkrör för de avhoppade sverigedemokraterna, står de fortfarande bakom samma politiska ideologi som innan de gick ur partiet. Däremot skiljer de sig från Sverigedemokraterna i kommunen genom att de vill satsa mer på integration än på minskandet av invandringen, något som han menar inte går att påverka på kommunnivå.

– Det som Sverigedemokraterna i Skurup har gjort är att lura sina väljare att tro att vi kan stoppa invandringen i kommunen, säger Jörgen Lidfeldt till Skurupsposten.

Vilken politik vill ni driva? 

– Vi kommer driva en demokratisk politik och kommer att lyssna på alla partier. Och de förslag som gynnar Skurups invånare kommer vi att rösta för.

Vad skulle det kunna vara lite mer konkret?

– Jag vet inte vilka förslag det skulle kunna vara, men vi kommer att titta på vilka förslag som kommer att gynna Skurupsborna och rösta fram de förslagen. Vi är inte glada för invandringen i Skurup, men det är inget vi kan göra någonting åt, utan det är det migrationsverket som bestämmer. I stället kommer vi att försöka ställa krav på de som kommer hit så att de kan integreras i samhället, lära sig svenska och börja jobba på snabbt som möjligt. 

Sverigedemokraternas gruppledare Lars Nyström ställer sig kritisk till avhopparnas planer på att starta ett nytt parti. Han menar på att ett eventuellt samarbete med bland annat Vänsterpartiet, på andra sidan av det politiska spektrat, är ett tecken på att avhopparna inte längre delar Sverigedemokraternas åsikter.

– Vi har drivit sverigedemokratisk politik. Att han (Jörgen Lidfeldt, red.anm) inte längre kan stå för politiken vi driver säger mycket om honom, säger Lars Nyström.

Det nya partiet kommer att heta Demokratiska samlingspartiet.

Text: Jenny Martorell

Läs också: https://skurupsposten.se/styret-i-skurup-detta-har-hant/