Jag blir socialdemokrat i USA

Bernie

SKURUP. Bernie Sanders önskar bli mer som Skandinavien, men i Sverige hade han inte fått min röst.

Efter primärvalet i New Hampshire måste socialdemokraten Bernie Sanders tas på allvar. Själv kallar han sig för ”Democratic Socialist” och upprepar, vad som blivit lite av hans signatur, ”Huuuge” (jätte stor), när han får frågan om skillnaden mellan demokratisk socialist och socialist.

Att det överhuvudtaget går att nämna ordet ”socialist” i USA och inte skrämma bort väljare är banbrytande i ett land som länge betraktat all vänsterpolitik som näst intill landsförräderi. Det är mest de unga väljarna som inte bryr sig. Många var inte födda under kalla kriget och kampen mot kommunismen.

Sanders hämtar sin inspiration från länder i Europa där fri skola och sjukvård ses som en självklarhet. Han nämner ofta Sverige, Danmark och Holland som länder med ett socialt skyddsnät och ett system som förtjänar att aspirera mot.

Bernie Sanders är försiktig med att inte säga att länder i Europa är bättre än USA. Det handlar inte om att kopiera något system.

Hade Bernard ”Bernie” Sanders levt i Sverige och varit Socialdemokratisk partiledare hade han inte fått min röst. Som dubbelmedborgare i USA och Sverige röstar jag i båda länderna. I USA lägger jag min röst på Bernie, i Sverige röstar jag liberalt.

En flygresa västerut får mig att förflytta mig, politiskt, åt vänster. Jag ändrar egentligen inte uppfattning. I USA behövs Bernie Sanders och hans revolutionära tankar. I Sverige behövs han inte och hans ilska över fördelningen av förmögenhet, höjda skatter och, även ordet socialist, hade fått mig att rösta på hans politiska motståndare.

I USA behövs han däremot. Inte bara som en motpol från den nya högervåg som sveper över det Republikanska partiet, med kandidater som Ted Cruz och Donald Trump. Bernie Sanders behövs för att USA har, precis som Sanders säger, blivit ett land där de rika har all makt och hela tiden blir rikare på bekostnad av den amerikanska medelklassen.

Den rikaste 0,1 procent av amerikanerna äger lika mycket som den fattigaste 90 procent av befolkningen. Det är orimligt att fortsätta ha ett system som mer och mer börjar likna länder i Afrika, där ett fåtal har all förmögenhet och resten hela tiden blir fattigare. Som ett exempel kan nämnas att den rikaste familjen i USA äger lika mycket som 130 miljoner amerikaner.

Med ett system som hela tiden ger till de rika och tar från de fattiga så behövs en politisk revolution. Bernie Sanders har lyckats därför att många amerikaner börjar inse att trots att de lever i det rikaste landet i världen får de inte ta del av rikedomarna. Jobben försvinner och arbetstiderna blir längre.

Högern kommer att fortsätta kalla Bernie Sanders för socialist, vilket även vissa svenska tidningar felaktigt gör, och Sanders själv kommer att upprepa att han är socialdemokrat och inte vill nationalisera företag eller inskränka personlig frihet. Bernie Sanders är emot att inskränka rätten att bära vapen och håller hårt på att man måste ta ansvar för sina handlingar. Han vill legalisera marijuana och stöder samkönade äktenskap.

Den 74-åriga Sanders framträder ibland till Simon and Garfunkels ”America” och gör ingen hemlighet av att han ser tiden då landet byggdes av hårt arbetade invandrare som ett bättre ideal än dagens fragmenterade och moraliskt likgiltiga USA. Trots detta lockar han många fler unga än gamla väljare.

Kan det vara så att allt inte var bättre förr? Antagligen, men USA måste nu välja väg. En vinst för Sanders kommer att göra USA mer likt Kanada eller ett europeiskt västland, på gott och ont.

USA har aldrig glömt att det byggdes av invandrare som kom för att hitta frihet från förföljelse eller fattigdom. Dess medborgare har varit redo att bevara, och även slåss, för personlig eller kommersiell frihet.

Med Bernie Sanders kommer USA att ta hand om sina egna. Att skicka soldater över hela världen för att slåss för amerikanska intressen kommer inte att prioriteras.

Bernie Sanders mor miste största delen av sin polsk-judiska släkt i Förintelsen, något som Sanders aldrig kommer att glömma, men de svåra ekonomiska förutsättningarna i hemmet är något han heller aldrig glömmer.

En seger för Sanders kommer säkerligen att innebära att de europeiska länderna måste börja lägga mer av sin budget på försvar.

Trots en president som kan få USA att framstå som svagare i sin utrikespolitik, så blir USA, i längden, ett mäktigare land med fri universitetsutbildning och en starkare och större medelklass.

I slutändan handlar det om den bästa kandidaten för uppgiften. Vissa saker går inte att kompromissa bort, som personlig frihet, men det går alldeles utmärkt att vara liberal i Sverige och socialdemokrat i USA.

TEXT: K.A Lindergård
BILD: berniesanders.com