Livsmedelsbutik i Skurup riskerar dryga böter

I en livsmedelsbutik i Skurups kommun har man efter stickprov hittat två produkter som saknade eller hade bristfällig livsmedelsinformation på svenska.

Tidigare i oktober gjorde miljöinspektionen ett besök i butiken och där upptäcktes flera förpackningar med bristande information. Information om allergener eller livsmedelsinformation var bristfällig eller saknades helt på svensk.

På frågan varför det är viktigt att informationen finns med, svarar miljöinspektören:

– Dels är det lagkrav. Och för att man ska vara ärlig mot konsumenten. Man ska inte vilseleda dem och det ska vara säkert för konsumenten, helt enkelt, säger miljöinspektören.

Vidare säger miljöinspektören att allergier som mjölkproteinallergi ska vara framhävt med fet eller kursiv stil. Är man glutenintolerant så ska man kunna läsa att att det är vete i produkten. Och all övrig information för kundens säkerhet och dess rätt att få ta del av innehållet.

– Eftersom det är en produkt så är den bearbetad, och då har man rätt att se vad det är för ingredienser i den, säger miljöinspektören.

Miljöinspektören har nu lagt fram ett förslag till myndighetsnämnden. Förslaget är att butiken genast förbjuds att släppa ut varor med bristfällig märkning.

Nämnden ska fatta ett beslut om förbudet nu på torsdag. Om butiken skulle bryta mot förbudet, blir följden att butiken får ett vite på 10 000 kronor.

Ägaren till butiken är bortrest, men dottern uttrycker gärna sin besvikelse över att de blivit uthängda i en tidning. Hon tycker att man ger butiken dåligt rykte genom att hänga ut namn och bild utan att ha pratat med ägaren.

–  Tidningen skriver vad de vill och tänker inte på att folk här i Skurup är väldigt fördomsfulla. Invånarna delar vidare artikeln på olika sociala medier och säger massa hemska grejer, säger dottern till ägaren.

Hon säger vidare att hon nu förstår felet, men de var inte medvetna om problemet. Det gällde två produkter som miljöinspektören hade reagerat på. Den ena produkten hade svensk innehållsförteckning och information om allergener, dock var texten inte fet eller kursiv. Den andra produkten hade de helt enkelt inte upptäckt att texten var på tyska.

Text: Kazhal Mohammadi

Bildkälla: Pixabay