När skolan är tom bänkar sig lärarna

SKURUP. I dag fredag har eleverna på Skurups skolor en extra ledig dag  att tillbringa utifrån eget önskemål, men vad står egentligen på lärarnas schema?

Programmet för studiedagen, eller A-dagen som den modernare benämningen är, ordnas och planeras enskilt av varje skola efter behov.

Digitalisering av skolarbetet finns med på schemat. Sedan terminsstarten har alla elever i Skurup tillgång till surfplatta eller dator via skolan, vilket kräver förändringar i lärarnas arbetssätt.
– Vi måste hitta sätt att använda tekniken i undervisningen så att vi följer skolverkets rekommendationer, säger Christin Stigborg, rektor på Mariaskolan och Rutgerskolan.

Studiedagen är också ett tillfälle för lärare att möta andra lärare. Förstelärare, ämneslärare och lärare som undervisar i samma årskurs men olika klasser kommer att mötas ör att dela erfarenheter och idéer.
– En lärare passar på att följa en kollega i Malmö, det kollegiala lärandet är viktigt, säger Maria Appelgren, rektor på Mölleskolan.

Men allt är inte nytt och utvecklande. Ett par veckor in på terminen ska utvecklingssamtal planeras eller följas upp. Åtgärdsplaner för elever i behov av extra stöd eller struktur som ska tas fram och anpassas. Mål ska sättas och individuella handlingsplaner ska utvärderas.

Uppföljning från tidigare utvecklingsarbeten ska också hinnas med. ”Rörelsens betydelse för hjärnans utveckling” har stått på programmet tidigare, så förhoppningsvis hinner även lärarna med lite fysisk aktivitet under dagen.

Text: Eva Sonesson
Foto: Pixabay