Ut ur dimman

hej1SKURUP. Dimman har de senaste morgnarna legat tät och orsakat såväl trafikförseningar som olyckor. Dimma är egentligen moln på marken. Hur uppstår dessa moln och varför?

– Dimma uppstår när luften avger värme till marken som kyls ner när solen försvinner, säger Erik Sahlée, docent i meteorologi vid Uppsala Universitet.

Dimma består av små, finfördelade vattendroppar i luften. En motsats är skum som består av små luftpartiklar finfördelade i vatten. 

När temperaturen sjunker, sjunker även luftens förmåga att hålla vatten. När luften inte kan hålla mer vatten, är mättad, bildas vattendropparna.

absolutfukt-temp-mattnad

Ju varmare det blir desto mer vatten klarar luften att hålla.

– Om du tänker dig luftens förmåga att hålla vatten längst ner i pyramiden och att den minskar, så kommer den relativa luftfuktigheten att öka, fortsätter Erik Sahlée.

In i dimman

Dimma uppstår när den relativa luftfuktigheten är mellan 95-100 procent. Den relativa luftfuktigheten är mängden vatten i luften delat med luftens maximala kapacitet att hålla vatten. När temperaturen sjunker ökar därför luftfuktigheten.

Upplevd temperatur. Temperaturen upplevs högre desto fuktigare luften är. När luften redan är mättad kan inte svetten avdunsta från kroppen. 

Text och bild: Matilda Kindström