Så påverkar budgeten pensionärer

pens

Inkomsttillägget ger pensionärer upp till 600 kronor mer i månaden. Ovan visas hur tre personers inkomst kommer att påverkas av tillägget.

SKURUP. 100 miljarder ska lånas för att fylla årets budgetkaka. Främst höjning av pension och sänkta skatter är intressant för Skurups pensionärer.

Höjning av pensionen
En person som arbetat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension kan få ett pensionstillägg på upp till 600 kronor i månaden. Det är dem som har en pension på mellan 9000–17000 kronor som kan utnyttja tillägget. Regeringen skriver även att det inte påverkar andra utbetalningar som exempelvis bostadstillägg. Hemtjänstavgiften och liknande avgifter påverkas inte heller av tillägget.

Pink and White Handdrawn Visual Arts Class Education Presentation (1)

Diagrammet visar hur inkomsttillägget påverkar ekonomin för samtliga personer över 65 år.

Pink and White Handdrawn Visual Arts Class Education Presentation (kopia)

Diagrammet visar vilka åldrar som tjänar mest på det nya inkomsttillägget. De grupper som påverkas mest är de i åldrarna 75–84 år. Det är enligt regeringen de grupperna som främst berörs och som i genomsnitt får högst tillägg.

Sänkta skatter från 2021
Med en förstärkning av det förhöjda grundavdraget ska personer över 65 år behöva betala mindre skatt. På så sätt minskas skatteklyftan mellan dem som jobbar och pensionärerna. Med den nya förstärkningen kan en person över 65 år med en månadsinkomst på 21000 kronor få en skattesänkning på drygt 800 kronor per år.

LÄS MER: Pensionärer skeptiska trots höjd pension

Text: Mathea Jakobsson
Illustration: Inas Hamdan

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Pensionärer skeptiska trots höjd pension | #skurup20

Kommentarerna är stängda.